Visa Betaling Visa Betaling

Væren Venner og Familie

21. mars - 19. april

Væren Venner og Familie

Det sosiale livet til en vær er alltid varmt og fylt med nye møter. De er tolerante overfor folk de kommer i kontakt med, respekt for ulike personligheter og alltid åpne for nye mennesker generelt. Deres vennekrets trenger et bredt spekter av ulike mennesker, for det meste for at de skal føle at de har forskjellige syn på personlige saker som de ikke vet hvordan de skal løse. De som er født i værens tegn, innfører enkelt kommunikasjon, direkte og ærlig i sin tilnærming. De gjør et utrolig antall forbindelser og bekjente i deres levetid. Likevel kutter de ofte mange av dem for uærlighet og uklare hensikter. Langsiktig vennskap i deres liv kommer med de som er like energiske og modige til å dele og komunisere fritt.

Væren er uavhengig og ambisiøs, Væren vet ofte hvilken retning de vil gå i ung alder og kan skille seg fra familien tidlig. Selv som barn kan de være vanskelige å kontrollere og hvis de ikke får nok kjærlighet og tålmodighet fra sine foreldre, kan alle deres intime bånd senere i livet lide. Mye av sinne kommer fra værens tegn hvis de har altfor mange restriksjoner som barn og bare når de kommer fra liberale familier, vil de nære deres bånd være lettere. Selv når dette ikke er tilfelle, vil de påta seg familieforpliktelser når de trenger å bli tatt vare på.

trekk ditt astrologi kort