Dagens tarot kort torsdag 10 februar 2022

Døden og syv av mynter - Skrevet Av Tarot Søstrene

I dag handler det om skapelse, ødeleggelse og overgang. Det er viktig for deg å ikke gi opp når du blir møtt med små skuffelser, da disse kanskje ikke er så betydningsfulle som du kanskje føler i starten. Hold deg til dine langsiktige mål, og ikke mist fokuset på det store bildet, ikke mist balansen. Forbli forpliktet til å oppnå den suksessen du føler du ønsker og fortjener. Med tiden vil du se det skje. Den siste tingen som vokser på treet er frukten. Husk å få ditt daglige vann og sollys, du er i utgangspunktet en husplante med kompliserte følelser.

Death and seven of pentacles

Today is about creation, destruction, and transition. It's vital for you not to give up when faced with small disappointments, as these might not be as significant as you may feel at the start. Stick to your long term goals and don't lose focus on the big picture, keep the balance going. Stay committed to gaining the success you feel you want and deserve. With time you will see it happen. The last thing to grow on the tree is the fruit. Remember to get your daily water and sunlight, you are basically a house plant with complicated emotions.

Legg igjen en kommentar