Dagens tarot kort søndag 6 februar 2022

Magikeren og seks av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Når vi har opplevd traumer i livet, enten det er kjærlighetsrelatert, familie, venner eller til og med bare noe i oss selv, har vi en tendens til å holde fast på det. De fleste ganger skjønner vi ikke at vi gjør det, før en situasjon presenterer seg som minner oss om det. I dag kan du bli påminnet om noe du trodde enten du hadde sluppet tak i, eller at du trodde det ikke hadde påvirke deg. Det er veldig viktig å forstå at du har makten til å la dette gå og ikke la det påvirke din nåtid og fremtid. Du har alle verktøyene for å komme deg videre, men det viktigste er din selvtro hvis du ikke tror på deg selv så kan du ikke få det. Så hvis du sliter med fortiden og det hindrer deg i å tro, så begynn å gjenta det som et mantra, slik at du kan lure deg selv til å tro at du allerede tror det. Si at jeg er verdig, jeg fortjener mer, og jeg er i stand til å få mer. Hjernevask deg selv til du tror det, oppfør deg som om du allerede vet at du er verdig og lev som om du fortjener alt I verden. Det er bare ord som stopper deg, så hvorfor la ordet stoppe deg.

Magician and six of cups

When we have experienced trauma in our lives whether it be love related, family, friends or even just within ourselves, we tend to hold on to it. Most times we don't even realise until a situation presents itself that reminds us of it. Today you might be reminded of something that you thought either you had let go of or that you hadn't let it influence you. It's very important to understand that you have the power to let this go and not let it influence your present and future. You have all the tools to move forward, but the most important one is self-belief if you don't believe you cant have it. So if you're struggling with the past and it's stopping you from believing then start repeating it as a mantra so that you can trick yourself into thinking you already do believe it. Say I am worthy, I deserve more, and I am capable of getting more. Fake it until you believe it, act as if you already know you are worthy and live as if you deserve the world. It's only words that are stoping you so why let it.

Legg igjen en kommentar