Dagens tarot kort tirsdag 1 februar 2022

Måtehold og ni av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

Det er gode dager, og det er dårlige dager. I dag er det dessverre mer enn en vanskelig dag. Hjernen din kan få deg til å føle deg dårligere og fortelle deg så du bare ser negativiteten i livet. Verden har forandret seg det ikke noe å lure på, men det du trenger å gjøre er å fokusere på de positive endringene som skjer, og slutte å legge energien din på de negative. Disse dagene er aldri lette da negativ energi kan føles mye sterkere enn den positive, men dette er ikke sant. Det som i dag gir deg muligheten til å endre tankemønster og reaksjoner. Hvis du føler angst, sorg, stress, eller kanskje til og med litt deprimert, må du gjøre noe med det. Snakk med noen i nærheten av deg som du vet vil lytte eller begynne med å skrive tankene dine ned. Den beste måten å overvinne noe på er å møte det fremover. Ikke gjem deg bort og synes synd på deg selv, da det ikke løser noe. Beveg kroppen din, gå en tur eller sett på musikk slik at du ikke bare sitter fast der og tenker. Forsøk å se denne dagen som en flott mulighet til å skape det umulige, enten det er kjærlighet, økonomisk, arbeid, åndelig utvikling eller til og med deg selv.

 

Temperance and nine of swords

There are good days, and there are bad days. Today is, unfortunately, leaning more towards a difficult day. Your mind might be making you feel worse and telling you to only see the negativity in life. The world is changing there is no question about that, but what you need to do is focus on the positive changes that are happening, and stop putting your energy onto the negative ones. These days are never easy as negative energy can feel a lot stronger than the positive one, but this is not true. What today gives you is the opportunity to change your thought patterns and your reactions. If your feeling anxiety, grief, stress, or maybe even a little depressed, then you need to do something about it. Speak to someone close to you that you know will listen or start by writing your thoughts down. Best way to overcome something is by facing it head-on. Don't hide away and feel sorry for yourself as that won't fix anything. Move your body, go for a walk, or put some music on so that you're not just stuck sat there thinking. Try and see this day as a great opportunity to create the impossible, whether it be love, financial, work, spiritual development, or even your self.

 

Legg igjen en kommentar