Dagens tarot kort onsdag 26 januar 2022

Tårnet og fire av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

Dagens kort handler om grunnlaget ditt og din sikkerhet. Tankene og troen din kan hindre deg i å innse verdens harde virkelighet. Du er kanskje for knyttet til det du er vant til og ønsker ikke at ting skal forandre seg. Selv om dette er forståelig, er det på tide å akseptere at ting aldri blir det samme igjen. Denne endringen er dessverre uunngåelig, alt du kan gjøre er å omfavne den, ettersom endring er en normal del av livet. Noen ganger kan disse endringene gjøre så vi føler frykt , da det betyr at vi må forlate sannhetene vi har holt på fra før denne hendelsen fant sted. Forsøk å holde deg positiv, det er på tide at du erstatter de gamle grunnmurene (din tro) fra fortiden, med noe som er mer ekte og som vil tjene deg bedre i det som kommer. Åpne sinnet ditt for nye muligheter.

Tower and four of wands

Today's cards are all about your foundation and your security. Your thoughts and beliefs might be keeping you from realizing the hard reality of the world. You may be too attached to what you are used to and don't really want things to change. Although this is understandable, its time to accept that things will never be the same again. This change is unfortunately unavoidable all you can do is embrace it, as change is a normal part of life. Sometimes these changes can strike fear into us, as it means that we must abandon the truths that we have known before this event. Try to stay positive, it is time for you to replace the old foundations (your beliefs) of the past, with something that is more genuine and will serve you better in what is to come. Open your mind to new possibilities.

Legg igjen en kommentar