Dagens tarot kort tirsdag 28 desember 2021

Formuehjulet og ti av staver. - Skrevet av Sabrina og Veronica

Dagens kort minner oss om at hvis vi fortsetter å la folk bruke oss og sjefer over oss , så er det alt du vil fortsette å få. Det er på tide at du slutter å løpe og gjøre alt for alle andres lykkelige slutt og nå begynn å fokusere på deg selv. Hvis du er i en blindvei når det er snakk om jobb, er det kanskje på tide å finne en ny. Føler du at forholdet ditt ikke utvikler seg slik du vil ha det, er det kanskje ikke meningenIkke vær i en ulykkelig situasjon bare fordi du synes det er for komplisert å komme seg ut av. Livet er ikke så komplisert du valgte det du synes du fortjener og hvordan du lar deg bli behandlet. Så er det ikke på tide at du begynte å stå opp for deg selv? Dette refererer til alle aspekter av livet ditt, ikke bare arbeid og kjærlighet. Bruk dagen i dag for å gjøre deg lykkelig, ta tid for deg selv til å gjøre noe fysisk for deg og ikke alle andre. Universet kan ikke fortsette å gi deg fantastiske muligheter når du kaster bort all energien din på alle andres lykke og aldri din egen. Gjør en fysisk forandring i dag.

 

Wheel of fortune and ten of wands

Today's cards remind us that if we keep letting people use us and boss us about, then that is all you will keep getting. Its time for you to stop running and doing everything for everyone else's happy ending and time to start focusing on yours. If you are in a dead-end job then maybe its time to find a new one. Feel like your relationship isn't evolving how you want it to, then made they are not the one for you. Don't stay in an unhappy situation just because you think it's too complicated to get out of. Life isn't that complicated you chose what you deserve and how you let yourself be treated. So isn't it time you started standing up for yourself? This refers to all aspects of your life, not just work and love. Use today to make you happy, time for you to do something physical for you and not everyone else. The universe cant keep giving you amazing opportunities when you waste all your energy on everyone else's happiness and never your own. Make a physical change today.

Legg igjen en kommentar