Dagens tarot kort lørdag 18 desember 2021

Eremitten og pasjen av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

For å komme videre og lykkes noen ganger, må vi se tilbake på tidligere feil og mønstre slik at vi husker å ikke gjenskape de samme feilene igjen. Prøv å ta et skritt tilbake fra påvirkninger utenfra, da du vet at kreativiteten kommer fra deg, og ikke fra noen andre. Du vet at du har gode ideer og planer om hvordan du skal lykkes på den måten du vil og som er bra for din fremtid. Nå er det på tide å følge dem og gjøre det hele til din virkelighet. Begynn med å søke i din indre sjel for å få veiledning om hva som er riktig, og hvor dine neste skritt skal gå tross alt, bare du kan bestemme det. Disse planene og drømmene kan være helt nye eller kanskje noe du startet for en stund tilbake, men du kom aldri kom ordentelig I gang. Nå er det på tide å ta grep om dette. Enten det er for ditt økonomiske liv, ditt åndelige eller til og med ditt kjærlighetsliv, det spiller ingen rolle dette er den perfekte muligheten. Bare følg din indre stemme og ditt hjerte, så kan det ikke gå galt. Dette er ikke tiden for å analysere, eller for at du er usikker på om det er riktig tidspunkt å gjøre dette. Lev i øyeblikket og få livet til å skje slik du vil og trenger det.

 

Hermit and page of wands

In order to move forward and succeed sometimes, we need to look back at our past failures and patterns so that we remember not to remake those same mistakes again. Try and take a step back from outside influences as you do know that your creativity comes from within you, nowhere else. You know that you have great ideas and plans on how to succeed the way that you want to now and for your future, so now its time to follow them and make it all a reality. Start by searching your inner soul for guidance on what is right, and where your next steps are to be, after all, only you can decide. These plans and dreams can be completely new ones or maybe something you started a while back but never got around to finishing. Well now is the time to take action on this. Whether it be for your financial life, your spiritual, or even your love life, it doesn't matter this is the perfect opportunity. Just follow your inner voice and your heart, and you can't go wrong. This is not the time to overanalyse, or for you to be unsure if its the right time to do this. Live in the moment and make your life happen the way you want and need it to now.

 

Legg igjen en kommentar