Dagens tarot kort onsdag 8 desember 2021

Magikeren og to av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag handler alt om valget å gå videre. Det er ikke den endelige destinasjonen som betyr noe, det er veien du tar for å komme dit. Det er tid for deg å ta et mentalt valg, enten du er klar til å gå for det og føle deg bedre ,eller ikke gjøre noe slik at du lurer på hva om? Livet handler om valgene vi tar, noen gode, andre ikke så bra. Du har alt du trenger for å lykkes, du trenger bare å tro at du gjør det. Når du tar dette mentale valget, skriver du det ned slik at når tvilen kommer så tar du grepog da kan du raskt fjerne det. I dag handler det om deg og ingen andre. Dette påvirker alle aspekter av livet ditt. Kjærlighet, penger, arbeid, venner, familie, personlig utvikling, uansett hva det måtte være, er at du vil trenge å bestemme deg og virkelig føle det. Tenk på det på denne måten positiv tenkning er flott, men hvis du ikke virkelig tror det eller føler det i kroppen din, blir det enda lettere å gå tilbake til det negative.

Magician and two of swords

Today is all about the choice to move forward. It is not the final destination that matters, it is the road you take to get there. Its time for you to make a mental choice, whether your ready to go for it and feel better or stay wondering what if? Life is all about the choices we make, some good ones, some not so great. You have everything you need in order to succeed you just need to believe you do. When making this mental choice write it down so that when ever doubt comes greeping in you can remove it quickly. Today is about you and no one else. This effects all aspects of your life equaly. Love, money, work, friends, family, personal development whatever it may be that you want you need to decide and really feel it. Think of it this way possitive thinking is great but if you don't really believe it or feel it within your body it will be even easier going back into the negative.

Legg igjen en kommentar