Dagens tarot kort tirsdag 23 november 2021

Keiseren og tre av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

Dagens kort antyder stabilitet, kontroll og sikkerhet. Hvis du ikke allerede har tatt tilbake kontrollen over livet ditt, er det på tide å gjøre det. Begynn å følge planene dine og tro på deg selv at du kan gjøre det, og at du også er klar for det. Enten det er en ny jobb, promotering, nytt forhold eller neste trinn, er du klar for det.

Du er på toppen av ting, og alt er under din kontroll nå, så sørg for at det holder seg slik.
Å lage lister og planer fungerer bare hvis du tar det første skrittet. Gjør planene dine til handling, gjør dem håndfaste. Dette kan være starten på stabiliteten du har ønsket deg og søkt etter. Så bruk dagen i dag som et springbrett, du må starte et sted.

 

The emperor and three of wands

Today's cards suggest stability, control and security. If you haven't already taken back the control of your life its time to do so. Start following your plans and believing in yourself that you can do it and that you are also ready for it. Whether it be a new job, promotion, new relationship or the next step, you are ready for it.
You are on top of things and everything is under your control now so make sure it stays that way.
Making lists and plans only work if you take the first step. Turn your plans into action make them tangible. This can be the start to the stability you have been wanting and searching for. So use today as a stepping stone, you got to start somewhere.
[time-restrict-repeat type="daily" ontime="21:00:00" offtime="06:00:00"] [sg_popup id=9349] [/time-restrict-repeat]

Legg igjen en kommentar