Dagens tarot kort tirsdag 16 november 2021

 Døden og syv av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

Dagens kort antyder en kamp mellom det gamle jeget og den nye opplyste jeget. Dette er både en indre og ytre kamp. Det er på tide at du forstår hvem du har blitt og hva slags verdier du har nå. Kjemp for hva du vil ha i livet, sammenlign det med hvordan du trodde du ville ha det. Dette er en positiv overgang som skjer, du lukker døra for det gamle jeget og åpner opp for å la den nye du skinne igjennom. Velkommen og omfavne disse endringene som nå det er tid for deg å føle deg som en, uten frykt og dømmekraft. På tide å plassere fortiden bak deg, slik at du kan fokusere energien din på det som ligger foran deg. Det er på tide å bevise for deg selv hvem du er og hva du vil oppnå, slutte å lene deg bare på andre mennesker som forteller deg at du er god nok. På slutten av dagen er det bare din mening som betyr noe. Det er tross alt du som lever ditt liv.

Death and seven of wands

Today's cards suggest a battle between your old self and your new enlightened self. This is both an inner and outer battle. Its time for you to understand who you have become and what your values are now. Fight for what you want in life, compared to how you thought you wanted it. This is a positive transition that is happening, you are closing the door on your old self and opening up to let the new you shine through. Welcome and embrace these changes as now its time for you to feel as one, without fear and judgment. Time to place the past behind you, so you can focus your energy on what is ahead of you. It is time to prove to yourself who you are and what you want to accomplish, stop relying on other people to tell you you're good enough. At the end of the day only your opinion matters, as after all, it is your life your living.

Legg igjen en kommentar