Dagens tarot kort lørdag 6 november 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Den hengte mannen og åte av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Du kan være misfornøyd med din nåværende tilstand, og du vet at du må gjøre noen viktige endringer i livet ditt for å øke din generelle tilfredshet. Dette er et veldig positivt tegn på at du er forpliktet til å gjøre disse endringene og for å sikre at du gir deg selv de best mulige resultatene. Totalt sett jobber du veldig hardt og er dedikert. Problemet er konsistens. Slutt å ta lange pauser, bare fordi du ikke ser resultater ennå betyr ikke at de ikke er der. Gift deg med prosessen og ikke fokuser på resultatene. Fortsett og du vil lykkes slik du vil til slutt. Gode ting skjer med de som ikke gir opp og slutter.

Trekk Ditt Kort

The Hanged man and eight of pentacles

You may be unhappy with your current state and you know you need to make some important changes in your life to increase your overall satisfaction. This is a really positive sign that you are committed to making those changes and to ensuring that you give yourself the best possible results. Overall, you are working very hard and are dedicated. The problem is consistency. Stop taking long breaks, just because you don't see results yet doesn't mean they are not there. Marry the process divorced the results. Keep going and you will succeed the way you want to in the end. Good things happen to thoes who don't give up and quit.

Legg igjen en kommentar