Dagens tarot kort torsdag 4 november 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Solen og seks av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Dagens kort tar deg tilbake til de glade minner fra barndommen. Kanskje du får en melding fra en gammel barndomsvenn, eller en tidligere elsker dukker opp. Uansett hva som kommer din vei, er dette det perfekte tidspunktet for å se om du ønsker det velkommen tilbake i livet ditt. Utforsk og se om dere fortsatt har mye til felles, eller om det bare er hyggelig å ha minnet om hvordan ting en gang var. Bruk i dag til å omgi deg med mennesker som får deg til å føle deg lykkelig. Folk som ikke er redde for å tulle og ikke ta livet så seriøst ihertfall for en dag. Det er på tide for deg å leve litt.

Trekk Ditt Kort

Sun and six of cups

Today's cards take you back to happy childhood memories. Maybe you get a message from an old childhood friend, or a past lover may turn up. Whatever comes your way this is the perfect time to see if you would like to welcome it back into your life. Explore and see whether you still have a lot in common or if it's just nice to have the memory of how things used to be. Use today to surround yourself with people who make you feel happy. People who are not afraid to joke about and not take life so seriously for one day at least. It's time for you to live a little.

Legg igjen en kommentar