Dagens tarot kort mandag 1 november 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Lykkehjulet og seks av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort kan vise et kritisk vendepunkt i livet ditt. Muligheter du aldri kunne forestille deg er plutselig tilgjengelige for deg, og du har sjansen til å gjøre en betydelig endring i livet ditt. Selv om det kan være uventet og ukjent, se dette som en invitasjon til å snu ting og ta en helt ny retning i livet. Jo mer du tuner inn på intuisjonen din og lar universet veilede deg, jo bedre blir resultatene. En positiv oppmuntring til å tro på hvem du er og dine prestasjoner så langt. Ha tro på det du har gjort og hvordan andre vil motta det. Ikke la frykt eller skyld stå i veien for din suksess. Du burde være stolt! Hold hodet høyt og vit at du er verdig beundring.

Kjærlighet

Når det kommer til kjærlighet og forhold, har du fortsatt ikke gitt opp. Uansett hva du har møtt tror du fortsatt på kjærligheten, og det viser store løfter. Du er på nippet til å finne noen, eller kanskje du allerede har det. Bare husk at du tiltrekker deg det du reflekterer. Så start med å sørge for at du er fornøyd med deg selv så kan andre også være fornøyd med deg. Vær glad skrik det fra toppen av lungene dine. Du vil ikke ødelegge det så ikke bekymre deg. Dette er din tid og du står ved start punktet.
Hvis du er i et forhold har det ikke alltid vært lett, men fordi dere har triumfert sammen kan dere nyte det. Se på hva du har overvunnet og hvor mye det har brakt dere nærmere hverandre. Ekte kjærlighet krever litt ofre og utfordringer nå og da, og du har overvunnet dem. Vær stolt av deg selv og vær stolt av partneren din. Dette er et tegn på at det vil ordne seg.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder arbeid og forretninger, har du kommet så langt i livet, men du har fortsatt lenger å gå, push forventningene dine. Se på alt du har oppnådd så langt, selv de små tingene, men husk at hvis du stopper, kan alt det forsvinne. Så vær stolt av deg selv og bruk den til å presse deg selv til det neste målet eller prestasjonen du har i tankene. Ikke stopp og feir for lenge, siden det vil ta deg ut av kurs, og du vil ikke det. Fokuser på å holde energien høy og tankegangen ren. Det er på tide å vinne gullet du har sett på og nå neste nivå.

Trekk Ditt Kort

Wheel of fortune and six of wands

General

Today's cards can show a critical turning point in your life. Opportunities you could never imagine are suddenly available to you, and you have the chance to make a significant change in your life. While it may be unexpected and unfamiliar, see this as an invitation to turn things around and take an entirely new direction in your life. The more you tune in to your intuition and allow the Universe to guide you, the better the outcomes will be. A positive encouragement to believe in who you are and your accomplishments so far. Have faith in what you’ve done and how others will receive it. Do not let fear or guilt stand in the way of your success. You ought to be proud! Hold your head up high and know you‘re worthy of admiration.

Love

When it comes to love and relationships, you still havent given up. No matter what you have faced you still believe in love, and with that shows great promis. You are on the verge of finding someone, or maybe you already have. Just remember you attract what you reflect. So start by making sure that you are happy with you then someone else can also be happy with you. Be happy scream it from the top of your lungs. You will not jinx it don't worry. This is your time and you are at the starting point.
If your in a relationship it hasn't always been easy but noe beacuse you have triumphed together you can enjoy. Look at what you have overcome and how much it has brought you closer together. Real love takes a bit of sacrifice and challenges every now and then and you have overcome them. Be proud of yourself and be proud of your partner. This is a sign it will work out.

Work & Economy

When it comes to work and business, You have come so far in life, but you still have further to get, push your expectations. Look at all you have accomplished so far, even the little things, but do remember that if you stop all that can disappear. So be proud of yourself and use it to push yourself to that next goal or accomplishment that you have in mind. Don't stop and celebrate for to long as that will take you off course and you don't want that. Focus on keeping your energy high and your mindset clean. It's time to win the gold that you have been looking at and reach the next level.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar