Dagens tarot kort lørdag 23 Oktober 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Solen og to av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort kommer som et friskt pust, og det er et sårt tiltrengt et. De minner oss om at uansett hvor vanskelig ting har vært vil det ordne seg til slutt, og du vet det. I dag er en god dag, en glad dag. En dag du vet at ting vil ordne seg, en dag for å være leken og ha det gøy. Kanskje du har bestemt deg for en ny vei eller lagt planen du ønsker å følge. Uansett hva det er, har du det. Du er klar til å skinne ditt lys og få andre til å skinne også. Det er alltid en sol etter en storm, og dette er det. En påminnelse om at ting skjer akkurat som det skal og at du må fortsette og nyte dette øyeblikket.

Kjærlighet

Når det kommer til kjærlighet og forhold, begynn å ha det gøy. Nyt øyeblikket og personen. Tenk på hvordan du kan gjøre dagen i dag til en flott dag og la morgendagen være i morgen. På tide å komme seg ut av huset. Møt noen venner, gå på en date eller ta deg selv på date, alt som får deg til å føle deg bra. Husk at hvis du omgir deg med gode mennesker, vil du tiltrekke deg flere gode mennesker i livet ditt. Så vær glad og ha det gøy i dag. Vær litt barnslig, velg å se det vakre i livet i stedet for alt mørket. Velg å ha det bra i stedet for å velte seg i tristhet eller frykt.
Hvis du er i et forhold er det på tide å ha det gøy. Når var siste gang dere begge hadde en datekveld. Hvor var det bare dere to? Om det er inne i huset eller ute spiller ingen rolle så lenge dere gjør noe dere begge liker. Dette er en dag for glede og spenning, så vær spent. Livet er godt nok til å bli begeistret, men du har en tendens til å glemme det, så i dag er en påminnelse for dere begge.

Jobb Ekonomi

Når det kommer til arbeid og forretninger, er det på tide at du får gnisten tilbake. Gnisten som forteller deg at du er spent og at du elsker det du gjør. Se på den positive siden av ting i stedet for de negative. Du kan velge om du vil at livet skal være sløvt og kjedelig fylt med uoppfylt muligheter, eller om du vil at det skal være morsomt og spennende der du utforsker mulighetene. Det er ditt valg ingen kan tvinge deg, men tenk deg om et øyeblikk ville det ikke gjort livet lettere hvis du var fornøyd med det? Ville det ikke gjort livet ditt bedre hvis du ble begeistret om morgenen. Kanskje betyr dette at du må gjøre noen endringer, og det er bra. Forandring er velkommen, men tenk i det minste på det. Slutt å bli sittende fast i den samme gjentakelsen av en kjedelig dag som du skulle ønske du slapp å leve. Se på det fra et barns perspektiv. Et barn gjør ikke noe om og om igjen som de ikke liker, så finner de det de liker og holder seg til det i stedet. Det samme gjelder for deg, tid til å gjøre det du liker å gjøre.

Trekk Ditt Kort

Sun and two of pentacles

General

Today's cards come as a breath of fresh air, and it's a much needed one. They remind us that no matter how hard things have been it will sort itself out in the end and you know it. Today is a good day, a happy day. A day you know things will work out, a day to be playful and have fun. Maybe you have decided on a new path or made the plan that you want to follow. Whatever it is, you got this. You are ready to shine your light and makes others shine too. There is always sunshine after a storm and this is it. A reminder that things are happening just as they should and that you need to keep going now and enjoy this moment.

Love

When it comes to love and relationship, start having fun with it. Enjoy the moment and the person. Think about how can you make today a great day and let tomorrow be tomorrow. Time to get out of the house. Meet some friends, go on a date, or take yourself on a date, anything that makes you feel good. Remember, if you surround yourself with good people you will attract good people in your life. So be happy and have fun today. Be a bit childish, choose to see the beauty in life instead of all the darkness. Choose to feel good instead of wallowing in sadness or fear.
If you are in a relationship its time to have fun. When was the last time you both had a date night. Where it was only you to? Whether that is inside the house or out doesn't matter as long as you do something that you both like. This is a day for joy and excitement so get excited. Life is good enough to get excited about but you tend to forget that so today is a reminder for both of you.

Work & Economy

When it comes to work and business, it's time you got your spark back. The spark that tells you your excited and that you love what you do. Look at the positive side of things instead of the negatives. You can choose if you want life to be dull and boring filled with unfilled possibilities, or if you want it to be fun and exciting where you explore the possibilities. It's your choice no one can force you, but just think for a moment wouldn't it make life easier if you were happy with it? Wouldn't it make your life better if you got excited in the morning. Maybe this means you need to make a few changes and that's good. Change is welcome but at least think about it. Stop getting stuck in the same repeat of a dull day that you wish you didn't have to live. Look at it from a child's perspective. A child doesn't do something over and over that they don't like then they find what they do and stick to that instead. Same goes for you, time to do what you like doing.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar