Dagens Tarot Kort Torsdag 14 Oktober 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Døden og fire av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Det er mange leksjoner å lære i livet, og en av dem er at penger ikke er alt. Ja, vi trenger det for å betale regninger og overleve, men med mindre du finner lykke i deg selv, vil penger aldri gjøre deg lykkelig, i det minste ikke for en lang periode. Det må være en balanse mellom hvor mye du bruker, og hvor mye du ikke bruker. På noen områder kan det være at du sløser med pengene dine, og du kunnet investert dem bedre. På andre måter prøver du kanskje å spare alt, slik at du ikke bruker noe. Dagens kort vil minne deg på at noen ganger må du bruke litt for å få litt.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og relasjoner, er det på tide å prøve en ny tilnærming. Å gi alt hadde ikke fungert for deg og holde tilbake alle følelsene dine har ikke fungert heller. Du trenger en balanse, ikke vær en åpen bok, men ikke lukk den heller. Åpne sakte mens du blir kjent med personen. Kjærlighet kommer når det er riktig tidspunkt.

Hvis du er i et forhold, er det på tide å bryte ut av negative vaner og begynne å finne balansen igjen. Du må legge fortiden bak deg, klar til å omfavne nye muligheter. Hvis det er problemer i paradiset, kan du alltid begynne på nytt hvis det er det forholdet ditt trenger.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder arbeid og forretning, kan det være vanskelig å gi slipp på fortiden, men du vil snart se dens betydning og løftet om fornyelse og transformasjon. Forstå at du ikke mislykkes hvis du starter på nytt. Det betyr bare at du trenger noen få endringer her og der for å lykkes og holde deg til det du trenger å gjøre. Husk at det tar 12 sekunder å bryte en god rutine og 28 dager å starte en. Så kanskje du må begynne på nytt på en annen måte.

Trekk Ditt Kort

Death and four of pentacles

General

There are many lessons to learn in life and one of them is that money isn't everything. Yes, we need it to pay bills and survive, but unless you find happiness within yourself money won't ever make you happy at least not for a long period. Theres need to be a balance between how much you spend, and how much you don't spend. In some areas maybe your waisting money and it should be better invested. In others maybe you're trying to save it all so you're not spending any. Today's cards want to remind you that sometimes you need to spend a little to get a little.

Love

When it comes to love and relationships is about time to try a new approach. Giving everything hadn't worked for you and holding back all your emotions hasn't worked either. You need a balance don't be an open book but don't be closed with loads of chains either. Open up slowly as you get to know the person. Love will come when it's the right time.
If you are in a relationship its time to break out of negative habits, and start finding the balance again. You need to put the past behind you and part ways, ready to embrace new opportunities and possibilities. If there is trouble in paradise you can always start again if that's what the relationship needs.

Work & Economy

When it comes to work and business, It may be difficult to let go of the past, but you will soon see its importance and the promise of renewal and transformation. Understand that you are not failing if you are starting again. It just means that you need a few changes here and there in order to succeed and stick to what you need to do. Remember, it takes 12 seconds to break a good routine and 28 days to start one. So maybe you need to start again just in a different way.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar