Dagens Tarot Kort Lørdag 9 Oktober 2021

Rettferdighet og esset av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag handler det om å finne balansen din innenfor alt. Det er viktig å ikke bli for over-emosjonell over ingenting. Pust og ta det med ro. I dag er ikke en dag for deg å løpe, men heller ikke en dag for deg å gjøre ingenting du skal gjøre litt av begge deler. Du må fokusere på det du trenger å gjøre og få det gjort, men også nyte dagen. Fyll deg selv med glede og lykke over at du lever og at livet er fantastisk på alle sine rare og fantastiske måter.

Når det gjelder kjærlighet, handler det om å ikke være over-emosjonell. Kanskje du begir deg ut på en ny følelsesmessig reise, og endelig slipper den nye personen inn, eller personen du alerede har kommer enda sterkere inn. Uansett årsak, hold balansen ikke over analysere, ikke for mye ønsketenkning eller drømmer og at du planlegger bryllupet ditt etter tredje møte. Det handler om å åpne opp følelsesmessig på en normal måte og ta inn virkeligheten i situasjonen. Nyt tiden og bli kjent med personen. Hvis du allerede er i et forhold, er det kanskje på tide at dere begge blir kjent med den nye dere har blitt. Som med hver dag du endrer deg, utvikler du deg, ikke glem det.

Når det gjelder arbeid og økonomisk sikkerhet, må du balansere din lykkelige tid og din arbeidstid. Ikke mer av det ene eller det andre alltid en balanse. Det kan også være nyttig for deg å gjøre arbeidstiden din morsommere. Del den inn i segmenter eller utfordringer for deg selv og belønn deg selv når du har fullført en oppgave. Finn det som fungerer for deg.

Justice and ace of cups

Today is about finding your balance within everything. It's important not to get too over-emotional over nothing. Breath and take it easy. Today is not a day for you to run but neither a day for you to do nothing it's a bit of both. You need to focus on what you need to do and get that done but also enjoy the day. Fill yourself with joy and happiness that you are alive and kicking and that life is wonderful in all its weird and wonderful ways.

In regards to love, it's about not being over-emotional. Maybe you're embarking on a new emotional journey finally letting that new person in or the person you have is entering even stronger. Whatever the reason keep the balance not over analysing, not too wishy-washy with wishful thinking or dreaming and planning your wedding after 3rd date. It's about opening up emotionally in a normal way and taking in the reality of the situation. Enjoy the time and get to know the person. If you're already in a relationship maybe it's time for both of you to get to know the new yous. As with every passing day you change you evolve, don't forget that

When it comes to work and financial security you need to balance your happy time and your work time. Not more of one or the other always a balance. It could also be helpful for you to make your work time more fun. Divide it into segments or challenges for yourself and reward yourself when you have completed a task. Find what works for you.

Legg igjen en kommentar