Dagens Tarot Kort Torsdag 7 Oktober 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Tårnet og åtte av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort forteller deg at med mindre du vil fortsette å måtte bygge opp livet ditt på nytt hver gang, er det på tide å slutte å gå bort fra problemene dine. Ikke bare sitte og late som om de ikke er der, eller at de ikke spiller noen rolle. Å ignorere dem får dem ikke til å forsvinne, det gjør dem faktisk verre. De vil Etterlate deg med større konsekvenser på slutten av dagen.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og relasjoner, og ikke håndtere tidligere traumer og negative opplevelser, vil gjøre det utrolig vanskelig å finne ekte kjærlighet. Hvis du fremdeles har det vondt og ikke har behandlet hjertesorgen ordentlig, er det for øyeblikket ikke plass til noen nye. Du tror kanskje dette er den beste måten å komme over noen på, men det er faktisk den verste. Behandle følelsene dine, slik at du ikke trenger å fortsette å oppleve det samme.
Hvis du er i et forhold, snakk åpent om dine problemer, frykten, tvilen og dine bekymringer, ta tak i dem. Løs det nå før det ødelegger alt du har. Spørsmål må behandles og ikke ignoreres. Jo mer du ignorerer jo større problem blir det. I stedet for en liten diskusjon kan det føre til et massivt brudd.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder arbeid og virksomhet, forstår du at du fremdeles er påvirket av dine tidligere erfaringer. Så med mindre du har håndtert de følelsesmessige reaksjonene gode eller dårlige, vil du mest sannsynlig ikke lykkes. Slipp tidligere feil og se på det du har lært, slik at du ikke fortsetter å gjenta de samme feilene om og om igjen. Du må lære av dine tidligere feil for å bygge et sterkt grunnlag for din vekst. Å unngå dine følelsesmessige negative tanker får dem ikke til å forsvinne.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

Tower and eight of cups

General

Todays cards tell you that unless you wanna keep having to rebuild your life at every turn, its time to stop walking away from your problems. Don't just sit their pretending they aren't there or that they don't matter. Ignoring them doesn't make them go away it actualy makes them worse. Leaving you with worse consequences at the end of the day.

Love

When it comes to love and relationships, not dealing with past trauma and negative experiences, will then make it incredibly hard to find true love. If you are still hurting and haven't dealt properly with the heartache then for the moment there is no room for someone new. You might think this is the best way to get over someone but it's actually the worst. Deal with your emotions so you don't have to keep experiencing the same shit.
If you are in a relationship talk openly about your problems, fears, doubts and concerns. Deal with them head on. Fix it now before it destroys everything you have. Issues need to be dealt with not ignored. The more you ignore the bigger a problem it will become. Instead of one small discussion, it can lead to a massive breakup.

Work & Economy

When it comes to work and business understand that you are still influenced by your past experiences. So unless you have dealt with the emotional reactions good or bad then you most likely will not succeed. Release past failures and look at what you have learnt, so you don't keep repeating the same mistakes over and over again. You have to learn from your past mistakes to build a strong foundation for your growth. Avoiding your emotional negative thoughts won't make them go away.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar