Dagens Tarot Kort Fredag 1 Oktober 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Eneboeren og tre av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort oppfordrer deg til å samles med dine nærmeste venner og ha det hyggelig sammen, snakke, le, dele og skape. Det er på tide å presse deg litt ut av komfortsonen. Kanskje du har brukt for mye tid alene, og det er nå på tide å ha det gøy. Dette betyr ikke at du trenger å være aktiv hver dag. Det betyr bare at det er godt å vise ansiktet ditt en gang i blant. Se på dette som en mulighet til å slippe deg litt løs. Sammen kan du gi og motta den kjærligheten, støtten og medfølelsen dere trenger fra hverandre.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og relasjoner, er det på tide å komme seg ut av komfortsonen. Kjærlighet kommer ikke til å banke på døren din. Hvis du har prøvd internettdating og det ikke fungerer, kanskje du få noen venner og gå ut. Du trenger ikke å feste, men få deg ut av huset. Dette kan være et kurs, en hobby eller til og med den lokale baren. Noe må du forandre slik at du kan føle deg mer motivert for å finne noen. For mye av det samme vil til slutt gjøre det vanskeligere for deg å se potensialet.
Hvis du er i et forhold, er det på tide å komme deg ut av huset. Ha en date natt, middag, lunsj eller filmkveld til og med. Bare noe for dere begge å gjøre sammen. Ta en piknik, ta et teppe og gå inn i skogen eller til stranden. Bare alt for å endre hverdagen din, spesielt hvis dere begge jobber hjemmefra. En endring av natur kan bidra til å forbedre forholdet og kanskje til og med få dere nærmere hverandre. Bare gjør noe morsomt i dag, få opp stemningen litt.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder jobb og forretning, er det alt eller ingenting nå. Du må presse deg selv og ha det gøy med det. Samle teamet eller arbeidskollegaene dine og finn en måte du kan hjelpe til med å motivere og oppmuntre hverandre. Eller kanskje møte dem for en drink etter jobb. Hvis du ikke klarer å møte dem, kan du ringe. Noe, alt for å hjelpe deg med å flytte deg ut av den isolasjonsfasen du har satt deg inn i. Se på dette som din mulighet til å slippe deg litt løs og glemme dine daglige forpliktelser en stund. Noen ganger må vi gjøre noe morsomt for å motivere oss selv til å se at det harde arbeidet vi gjør er verdt det.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

Hermit and three of cups

General

Today's cards encourage you to gather with your closest friends and have a good time together, talking, laughing, sharing and creating. It's time to push you out of your comfort zone a little bit. Maybe you have been spending too much time alone, and it's now time to have some fun. This doesn't mean you need to be active every day. It just means it's good to show your face once in a while. See this as an opportunity to let your hair down. Together, you can give and receive the love, support and compassion each of you needs from one another.

Love

When it comes to love and relationships, it's time to get out of your comfort zone. Love isn't going to come knocking on your door. If you have tried internet dating and it's not working, maybe get some friends together and go out. You don't have to go partying but get yourself out of the house. This can be a course, hobby, or even the local bar. Something to change up your scenery so that you can feel more motivated in finding someone. Too much of the same thing will eventually make it harder for you to see the potential.
If you are in a relationship, it's time to get out of the house. Have a date night, dinner, lunch or movie even. Just something for both of you to do together. Make a picnic, grab a blanket and go into the forest or to the beach. Just anything to change your scenery, especially if you both work from home. A change of scenery can help improve the relationship and maybe even get you closer together. Just do something fun today, liven up the mood a bit.

Work & Economy

When it comes to work and business, it's all or nothing now. You need to push yourself and have fun with it. Gather your team or work colleagues and find a way you can help motivate and encourage each other. Or maybe meet them for a drink after work. If you cant meet them, then do a video call. Something, anything to help move you out of the self-isolation phase you have gotten yourself into. See this as your opportunity to let your hair down and forget about your day-to-day commitments and obligations for a while. Sometimes we need to do something fun to motivate ourselves to see that the hard work we are doing, is worth it.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar