Dagens Tarot Kort Mandag 27 September 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Hengtemannen og fire av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort forteller oss at det er på tide å ta en pause. At for å fortsette trenger du også litt hvile. En ny utfordring eller noe du har planlagt er på vei, og du må være klar for det. Så ta litt tid i dag for å fylle opp energien din, fysisk, mentalt og åndelig. Når du slutter å stresse og bare er i øyeblikket, kan du se ting fra et annet perspektiv, noe som gjør det lettere igjen for deg å gjøre det du er ment til.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og relasjoner, er det ikke lett å lete etter kjærlighet, og jo lenger du fortsetter uten noe resultat, jo mer kan du begynne å føle at det ikke er ment for deg. Så i stedet for å gå på den neste fryktelige daten eller bli med på internett dating når du egentlig er klar til å gi opp. Gjør noe fint for deg selv. Ta et varmt bad og les en god bok, eller ta en fin lang tur i skogen eller på stranden. Å presse deg selv til å finne noen vil ikke få det til å skje. Å slappe av og leve livet ditt fullt ut vil gjøre det, husk at du tiltrekker deg det du føler.
Hvis du er i et forhold, er det på tide å ta litt tid, ikke fra forholdet, men fra alt annet. Lag middag sammen bare dere to og snakk. Koble til, siden du sannsynligvis ikke har hatt tid til det på en stund nå. Egen tid er veldig viktig så er vi tid også super viktig. Gjør noe meningsfylt og ikke stressende for deg og partneren din. Det kan da hjelpe dere begge å sette mer pris på hverandre igjen.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder arbeid og forretning, har du kanskje presset deg hardt og stresset mye rundt målene dine. Noen ganger trenger du en pause, slik at du kan lade opp. I dag er ikke dagen for å være super aktiv, det er mer dagen for å se på arbeidet eller virksomheten din fra et annet perspektiv. Hvordan kan jeg gjøre det enklere, men fortsatt fungere. Alt stress og hardt arbeid, inkludert negative tanker, gjør det sannsynligvis ti ganger vanskeligere enn det trenger å være. Prøv i dag å gjøre ting annerledes, finn en ny tilnærming.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

Hanged man and four of swords

General

Today's cards tell us that it's time to take a breather. That in order to keep going you also need some rest. A new challenge or something that you have have been planing is aproaching and you need to be ready for it. So take some time today to refule your energy, physically, mentally and spiritually. Once you stop stressing and just be in the moment you can see things from a diffrent perspective, making it easier again for you to do what it is you are meant to.

Love

When it comes to love and relationships, looking for love isn't easy and the longer you keep going without any result, the more you can start to feel like it's not meant for you. So instead of going on the 100th horrible date or join online dating as you are ready to give up. Do something nice for yourself. Take a hot bath and read a good book, or take a nice long walk in the forest or on the beach. Pressuring yourself to find someone won't make it happen. Relaxing and living your life fully will. Remember you attract what you feel.
If you are in a relationship then it's time to take some time out not from the relationship but from everything else. Make dinner together just the two of you and talk. Connect as you probably haven't had time for that for a while now. As me time is important so is us time. Do something meaningful and not stressful for you and your partner. It can then help both of you appreciate each other more again.

Work & Economy

When it comes to work and business, You might have been pushing yourself to hard, stressing about your goals to much. Sometimes you will need a breather so that you can recharge. Today is not the day to be supper active, its more the day to look at your work or business from a different perspective. How can I make it easier but still work. All the stress and hard work including negative thoughts is probably making it ten times harder than it needs to be. Try for today doing things differently, find a new approach.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar