Dagens Tarot Kort Fredag 24 September 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Djevelen og esset av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort dukker opp som en påminnelse om å være oppmerksom. Hva det betyr er at du kan ha blitt lurt til å tro at du ikke har kontroll over skyggejeget eller de negative opplevelsene. Nå er ikke dette sant. Alt du opplever i livet kan du si noe om, kanskje ikke hele situasjonen per ord, men definitivt reaksjonen og hvordan det påvirker deg følelsesmessig. Dette er en tid for en ny emosjonell reise. Ikke gå inn igjen i noe du til slutt hadde etterlatt deg.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og forhold, uansett hvor mye du hater å være alene, er ikke eksen din den, og han/ hun kommer aldri til å være det. Det er som å se tyggegummien på gulvet og plukke det opp og tygge den igjen. Bare fordi det smakte godt en gang, betyr det ikke at det vil nå, og det er viktig å huske. Når du åpner for kjærlighet, bør du være litt kresen og kresen når det gjelder å finne en partner. Du bør gå for det som skal få frem det beste i deg og støtte deg på din vekstreise. Ikke bare for å tilfredsstille et raskt behov her og der. Åpne opp for noe meningsfylt i stedet.
Hvis du er i et forhold, er det på tide å bli alvorlig. Kanskje du har vært sammen i 6 eller 8 måneder og fortsatt ikke har snakket. Det er viktig å vite om dette har en fremtid eller ikke, slik at verken du eller partneren din føler at de strever. Hvis du har vært i et forhold lenger enn 5 år, så er det kanskje på tide å fokusere litt på romantikken igjen. Krydre kjærlighetslivet ditt, ikke vær redd for å starte dette heller. Det er viktig å holde ilden brennende uansett hvor lenge dere har vært sammen.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder jobb og forretninger, så er topptipset gjør deg ferdig med det du har startet. Det dette betyr er å slutte å hoppe fra ett prosjekt til det neste, en plan til den neste. Livet er ikke en enkel løsning, så slutt å behandle det så og bli opprørt når det ikke fungerer som du ville. Du må være villig til å gjøre arbeidet og holde deg til det. Ikke gi opp så snart det blir litt vanskelig, det er da du er nærmere målene dine og virkelig kan oppnå store ting. Å gi opp kan bli en avhengighet eller ikke å fullføre ting kan også ha samme effekt. Så start en ny rutine i dag.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

Devil and ace of cups

General

Today's cards are showing up as a reminder to pay attention. What it means by this is you may have been tricked into believe that you have no control over your shadow self or negative experiences. Now this is not true. Everything you experience in life you have a say over, maybe not the full situation per say but definitely the reaction and how it affects you emotionally. This is a time for a new emotional journey. Don't get restock into something you had eventually left behind.

Love

When it comes to love and relationships, no matter how much you hate being alone your ex is not the one and he/ she never will be. Its like seeing chewing gum on the floor and picking it up and chewing it again. Just because it tasted good once doesn't mean it will now and that's important to remember. When you're opening up for love, you should be a bit picky and choosy when it comes to finding a partner. You should go for what's going to bring out the best in you a support you on your growth journey. Not just to satisfy a quick need here and there. Open up for something meaningful instead.
If your in a relationship its time to get serious. Maybe you have been dating for 6 or 8 months and still not had the talk. It's important to know If this has a future or not so that neither you or your partner feel like they are wasting time. If you have been in a relationship longer than 5 years, then maybe it's time to focus a bit on the romance again. Spicy up your love life don't be afraid to initiate this either. It's important to keep the fire burning no matter how long you have been together.

Work & Economy

When it comes to work and business, top tip finish what you have started. What it means by this is stop jumping from one project to the next, one plan to the next. Life isn't no easy fix so stop treating it so and getting upset when it doesn't work how you wanted it to. You need to be willing to do the work and stick to it. Don't give up as soon as it gets a little hard that's when you are closer to your goals and can really accomplish great things. Giving up can become an addiction or not completing things can also have the same effect. So start a new routine today.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar