Dagens Tarot Kort Torsdag 23 September 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Styrken og esset av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort antyder at du kan være på randen av et betydelig gjennombrudd eller i det minste en ny måte å tenke på, slik at du kan se ting tydelig. Du har potensial til å starte noe nytt eller fikse det som ikke har fungert for deg så langt. Nye ideer blomstrer rundt deg om hvordan du kan få mest mulig ut av livet ettersom du har potensial til å lytte til din intuisjon og stole på deg selv, og vite at du kan tåle livets hindringer. Hvis du føler deg fastlåst, kan du prøve å meditere for å fjerne den mentale skravlingen og få mest mulig ut av dette.

 

Kjærlighet

Når det kommer til kjærlighet og relasjoner, vil du ikke finne kjærligheten ved å tenke på den. Du må fysisk være der ute. Kanskje du burde bli med i et matlagingskurs eller en meditasjonsgruppe. Det spiller egentlig ingen rolle hva det er så lenge det får deg ut til å treffe nye mennesker. Det er ikke på tide å la frykten for å finne kjærligheten stoppe deg. Nå er det på tide å møte den frykten og prøve noe nytt og morsomt. Det er ikke en garanti for at du vil finne din kjærlighet på den måten, men det vil åpne deg for flere muligheter. Ikke vær redd for å møte nye mennesker og ha en ekte samtale. Det verste som kan skje, er at du får noen kule venner.
Hvis du er i et forhold, er det på tide å gjør noe med partneren din. Ikke bare snakk om å ta en helg borte, gjør det faktisk. Du og din partner trenger litt kvalitetstid alene hvis det bare er en time alene, selv det hjelper. Trenger ikke involvere en reise. Bare bestill litt mat kos på sofaen sammen og se en film. Trenger ikke å være 5 -stjerners middag kan selvfølgelig være det også. Bare så lenge dere får litt kvalitetstid sammen. Kanskje bli med på et kurs som involverer noe dere begge liker eller ta en ny hobby, slik at dere kan gjøre noe sammen. Livet har vært tøft, men nå er det på tide å nyte. Lev for i dag ikke for i morgen.

Hvis du er i et forhold, er det viktig å ikke holde så fast. Bare fordi du er redd eller mister noen, betyr det ikke at du trenger å kvele dem. Det trenger å være balanse. Du lar dem ikke gå, men du låser dem ikke i huset sammen med deg og kaster nøkkelen heller, noe som bare får dem til å stikke av. Frykten din for å være alene kan være som holder deg i et dårlig forhold eller at du møter feil mennesker. Husk at det er bedre å være alene enn å være sammen med noen og føle seg alene. Det må være en balanse når du ikke lar frykten din styre deg.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder arbeid og virksomhet, er du forpliktet til det du trenger å gjøre, og ingenting kan stoppe deg. Planen din er satt og du er klar til å iverksette tiltak. Bare husk at veien videre kan være humpete, og du kan forvente utfordringer underveis. Oppretthold en suksessinnstilling, og du vil enkelt takle disse problemene. Hvis du har tenkt på å starte et nytt prosjekt, eller omfavne nye ideer, eller gå helt inn på det du allerede har. Nå er det på tide å gjøre det. Fokuser de neste tre månedene på å virkelig å bygge opp virksomheten eller virkelig jobbe for den kampanjen. Du vet at du kan gjøre det ingenting kan stoppe deg nå. Lytt til magefølelsen din hvis du begynner å tvile på deg selv.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

Strength and ace of swords

General

Today's cards suggest you may be on the verge of a significant breakthrough or at least a new way of thinking, allowing you to see things clearly. You have the potential to start something new or fix what hasn't been working for you so far. New ideas are flourishing around you on how you can get the most out of life as you have the potential to listen to your intuition and trust yourself, and knowing you can endure life’s obstacles. If you feel stuck, try meditating to clear away the mental chatter, and make the most of this.

Love

When it comes to love and relationships, finding love by thinking about it won't get you anywhere. You need to physically be out there. Maybe you should join a cooking class or a meditation group. Doesn't really matter what it is as long as its getting you around new people. Now is not the time to let fear of finding love stop you. Now is the time to face that fear and try something new and fun. It's not a guarantee you will find your love that way but it will open you up to more possibilities. Don't be afraid to meet new people and have genuine conversation. Worst thing that can happen you make some cool friends.
If your in a relationship its time to do something with your partner. Don't just talk about doing a weekend away actually do it. You and your partner need some quality alone time if it's just an hour alone even that helps. Doesn't have to involve travel. Just order some food cuddle up on the sofa together and watch a movie. Doesn't have to be 5 star dinner can be of course. Just as long as you get some quality time together. Maybe join a course involving something you both like or take up a new hobby so you can do something together. Life has been though now its time to enjoy. Live for today not for tomorrow.

Work & Economy

When it comes to work and business, You are committed to what you need to do and nothing can stop you. Your plan is set and your ready to take action. Just remember that the road ahead may be bumpy and you can expect challenges along the way. Maintain a success mindset, and you will tackle these problems with ease. If you have been thinking of starting a new project, or embracing new ideas, or going full in on what you have already. Now is the time to do it. Focus these next three months on really building up the business or really working for that promotion. You know you can do it nothing should stop you now. Listen to your gut feeling if you start to doubt yourself.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar