Dagens Tarot Kort Onsdag 22 September 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Måtehold og fire av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort handler om å finne en balanse. En måte som gjør at du føler deg trygg. Holder du fast? Ikke dele eller gi slipp. Ikke la frykten for å miste noe eller noen skje enda raskere ved å tenke på det.

 

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og forhold, noen ganger går vi for noen fordi de sier at de vil ha oss. Nå er det ikke noe galt med dette hvis du virkelig har følelser for personen også. Du kan ikke bare si ja fordi de gjør det. Det er ikke et løp om hvem som kan finne en partner raskest, slik at du ikke trenger å være alene. Det handler om å forstå at alt er mulig og at din perfekte partner for deg er der ute og venter på deg, men i stedet bruker du tid på noe du ikke engang ønsket i begynnelsen.

Hvis du er i et forhold, er det viktig å ikke holde så fast. Bare fordi du er redd eller mister noen, betyr det ikke at du trenger å kvele dem. Det trenger å være balanse. Du lar dem ikke gå, men du låser dem ikke i huset sammen med deg og kaster nøkkelen heller, noe som bare får dem til å stikke av. Frykten din for å være alene kan være som holder deg i et dårlig forhold eller at du møter feil mennesker. Husk at det er bedre å være alene enn å være sammen med noen og føle seg alene. Det må være en balanse når du ikke lar frykten din styre deg.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder jobb og virksomhet, er det på tide å undersøke forholdet ditt til penger. Samler du rikdom og investerer pengene dine klokt mens du fortsatt nyter ditt daglige liv? Eller klamrer du deg desperat til hver mynt, redd for å bruke pengene dine av frykt for at du ikke har nok eller kan miste dem for alltid? Denne frykten vil bare gjøre det vanskelig for deg å tjene mer. For å få må du også bruke. Nå betyr ikke dette at du løper til en dyr butikk og kjøper 20 vesker, det betyr å bruke penger på reisen din. Kanskje på et ekstrakurs, finne en mentor, eller få en lesning. Det handler om å investere i deg selv, slik at du kan vokse din fremtid. Slik at du kan få mer suksess og nå målene dine raskere.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

Temperance and four of pentacles

General

Today's cards is about finding a balance. A way that makes you feel safe and secure. Are you holding on to tightly? Not sharing or letting go. Dont lett the fear of losing something or someone happen even faster by thinking about it.

Love

When it comes to love and relationships, sometimes we go for someone because they say they want us. Now there is nothing wrong with this if you genuinely have feelings for the person too. You can't just say yes because they do. It's not a race of who can find a partner the quickest so you don't have to be alone. It's about understanding that everything is possible and that your perfect partner for you is out there waiting for you, but instead your waisting your time on something you didn't even want in the begining.
If you're in a relationship it's important not to hold on to tightly. Just because you are afraid or losing someone does not mean you need to suffocate them. The need to be a balance. You don't let them go, but you don't lock them in the house with you and throw away the key either that will just make them run away. Your fear of being alone may be keeping you in a bad relationship or dating the wrong people. Remember that it's better to be alone than to be with someone and feel alone. There needs to be a balance when you don't let your fear over rule you.

Work & Economy

When it comes to work and business its time you to examine your relationship with money. Are you accumulating wealth and investing your money wisely while still enjoying your day-to-day life? Or are you desperately clinging to every coin, afraid to spend your money for fear that you do not have enough or could lose it forever? This fear will only make it harde for ypu to earn more. As to get you need to spend. Now this doesn't mean runing to an expensive shop and buy 20 handbags it means spending money on your journey. Maybe on an extra course, finding a mentor, getting a reading. Its about investing in yourself so that you can grown your future. So that you can have more success and reach your goals faster.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar