Dagens Tarot Kort Tirsdag 24 August 2021

Lykkehjulet og to av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Dagens kort handler om å være optimistisk og ha tro på at universet vil ta vare på situasjonen din på best mulig måte. Meditasjon og visualisering kan forsterke din intensjon om å gi deg økt overflod, lykke og velstand. Livet ditt er i ferd med å snu i mer positive retninger hvis du er villig til å vokse og ekspandere. Skjebnens og skjebnens magi er bak deg, og mirakler skjer.

 

Når det gjelder kjærlighet og familie, er det ikke alltid lett å ha balansen mellom ditt kjærlighetsliv og familieliv. Det er viktig å ikke prioritere det ene fremfor det andre, men kanskje bytte det litt rundt. Selv om du kan strebe etter likevekt, forblir ingenting i perfekt harmoni. Ikke alt kan gjøres på en dag, så spre det ut og finn det som fungerer for deg for å holde balansen i livet ditt. Hvis du leter etter kjærlighet, er det på tide å prioritere og faktisk erkjenne at du må ha tid ledig for at noen skal komme inn i livet ditt.

Når det gjelder arbeid og virksomhet, handler det om å prioritere arbeidet, du må gjøre det. Muligheter du aldri kunne forestille deg er plutselig tilgjengelige for deg, og du har sjansen til å gjøre en vesentlig endring i livet ditt, men bare hvis du klarer å holde balansen slik at arbeidet blir utført. Selv om det kan være uventet og ukjent, kan du se dette som en invitasjon til å snu ting og ta en helt ny retning i livet ditt. Jo mer du stiller inn på din intuisjon og lar universet lede deg, desto bedre blir resultatene.

 

Wheel of fortune and two of pentacles

Today's card is about being optimistic and having faith that the Universe will take care of your situation in the best way possible. Meditation and visualisation can reinforce your intention to bring increased abundance, good fortune and prosperity to you. Your life is about to turn in more positive directions if you are willing to grow and expand. The magic of fate and destiny is behind you, and miracles are happening.

In regards to love and family, it's not always easy having the balance of your love life and family life. It's important not to prioritise one over the other but maybe swap it around a bit. While you can strive for equilibrium, nothing ever stays in perfect harmony. Not everything can be done in one day so spread it out and find what works for you to keep the balance in your life. If you're looking for love it's time to prioritise and actually acknowledge that you need to have time free in order for someone to come into your life.

In regards to work and business, it's about prioritising the work, you need to be doing. Opportunities you could never imagine are suddenly available to you, and you have the chance to make a significant change in your life but only if you are able to keep the balance so that the work gets done. While it may be unexpected and unfamiliar, see this as an invitation to turn things around and take an entirely new direction in your life. The more you tune in to your intuition and allow the Universe to guide you, the better the outcomes will be.

Legg igjen en kommentar