Dagens Tarot Kort Søndag 22 August 2021

Keiseren og tre av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

Du har en klar visjon om hva du vil lage, og du organiserer det rundt deg for å manifestere målet ditt. I dag handler det om å lage noen nye planer eller justere noen av de gamle, slik at de kan fungere bedre. Dette betyr ikke at du starter igjen, det betyr bare en svak forandring I din retning. Hold deg på sporet og i kontroll over din retning og handlingene du tar.

 

Når det gjelder kjærlighet, kan dette være begynnelsen på et nytt forhold der du begynner å kommunisere på et litt dypere nivå. Eller det kan være at du og din partner endelig får den dype forbindelse og planlegger noe sammen. Husk at det alltid vil være en som vil være sjef på flere områder enn den andre. Men å spørre din partners mening og inkludere dem, er veldig viktig og smart. Så på slutten kan du ta den endelige avgjørelsen.

Når det gjelder arbeid og næringsliv, skape noe rolig ut av kaos ved å dele opp noe problem i deler og deretter kartlegge de handlingene du må ta for å løse det. Vær systematisk, strategisk og svært organisert i din tilnærming, og hold deg til din plan helt til slutten. Hvis planen trenger noen endringer her og der, så fiks det, men følg hva det er du har sagt at du skulle gjøre. Ikke gå av veien du har lagd.

 

Emperor and three of wands

You have a clear vision of what you want to create, and you organise those around you to manifest your goal. Today is about making some new plans or adjusting some of the old ones so that they can work better. This doesn't mean starting again, it just means a slight change in direction. Keep yourself on track and in control of the direction and actions you're taking.

When it comes to love, this could be the beginning of a new relationship where you're starting to communicate on a slightly deeper level. Or it could be that you and your partner are finally connecting and planing together. Remember, one will always be the boss in most areas than the other. However, asking the opinion of your partner and including them is also great and very smart. Then at the end, you can make the final decision.

When it comes to work and business, create calm out of chaos by breaking down any problem into its parts and then mapping out the actions you need to take to resolve it. Be systematic, strategic and highly organised in your approach, and stick to your plan until the end. If the plan needs a few amendments here and there, then fix that but follow what it is you have said you were going to do. Don't get caught off track.

Legg igjen en kommentar