Dagens Tarot Kort Torsdag 19 August 2021

Eneboeren og åtte av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

Det er gode dager, det er dårlige dager. I dag kan du bli minnet om noen dårlige dager eller i det minste noen negative tanker som vil at du skal gjemme deg bort fra verden. Selvfølgelig er det viktig å ha noe alene tid, men i dag er ikke en av disse dagene. Du må komme deg ut og ikke gi deg tid til å tenke for lenge.

 

Når det gjelder kjærlighet, har dette å gjøre med gammel negativ tro. Lytter du virkelig til det du sier til deg selv? Er du klar over hvordan negative tanker påvirker ditt daglige liv? Du må klype deg selv eller stampe med føttene dine noe fysisk for ikke å bli fanget av de negative løgnene du forteller deg selv. Disse løgnene vil ikke forbedre forholdet ditt, bare skade det, og det er ikke noe nytt, dette er gammel frykt som kommer tilbake i dag. Hvis du ikke har en partner som omgir deg med mennesker du bryr deg om, prøv å ikke være alene i dag.

Når det kommer til jobb, penger og forretninger, er det samme, lytt til det du forteller deg selv, disse ordene vil ikke gjøre det lettere for deg. I stedet vil det gjøre alt vanskeligere, siden du da vil sabotere deg selv. Det er ikke sikkert at du kanskje ikke engang føler det slik lenger, det er bare en gammel tanke som sier at du skal titte, så det er på tide at du forteller at de tankene skal gå bort og at du skal gjøre noe.

 

Hermit and eight of swords

There are good days there are bad days. Today you may be reminded of some bad days or at least negative thoughts that want you to hide away from the world. Of course, it's important to have some alone, but today is not one of these days. You need to get out and not give yourself time to think too long.

In regards to love, this is to do with old negative beliefs. Are you really listening to what you're saying to yourself? Are you aware of how negative thoughts affect your day to day life? You need to pinch yourself or stomp with your feet something physical in order to not get caught up in the negative lies you are telling yourself. These lies will not improve your relationship only damage it, and it's not something new these are old fears that are coming back today. If you don't have a partner surround yourself with people you care about try not to be alone today.

When it comes to work, money, and business it's the same listen to what you are telling yourself those words will not make it easier on you. Instead, it will make everything harder as you will then self-sabotage instead. There is no need you might not even feel this way anymore it's just an old thought saying peek a boo so it's time for you to tell it to bug off.

Legg igjen en kommentar