Dagens Tarot Kort Mandag 16 August 2021

Solen og kongen av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag er en positiv dag, det viser at det er gjort endringer og at ting skjer. Disse endringene er ikke store. Det kan være å rense kontoret eller huset ditt for negativ energi og rydde ut gamle ting du ikke ønsket å beholde lenger. Eller kanskje du har vurdert det du sier til deg selv daglig og har endret tonen din til en mer støttende og positiv tone.

 

Når det gjelder kjærlighet, viser det seg å være mer tillit, mer engasjement og sikkerhet. Dette betyr at du enten er klar til å snakke og møte nye potensialer, eller at du er mer åpen med partneren din og synes det er lettere å kommunisere. Uansett, ting snur seg til det bedre nå du trenger bare å fortsette fremover.

Når det gjelder arbeid og økonomi, er du sterkere og mer bestemt også føler du et skifte i energiene på hvordan du kan gå videre. Du er klar til å ta dagen med storm med logisk resonnement i tankene. Tankene, planene og handlingene dine er nå mer strukturert, og du er forberedt på å gjøre det som trengs. Lytt til din intuisjon når du er i tvil.

Sun and king of swords

Today is a positive day it shows that changes have been made and that things are happening. These changes are not big. It can be cleansing your office or house from negative energy and cleaning out old stuff you didn't want to keep any longer. Or maybe you have evaluated what you say to yourself on a daily basis and have changed your tone to a more supportive and positive one.

When it comes to love there shows to be more confidence more commitment and security. This means you are either ready for talking and meeting new potentials or you are being more open with your partner and finding it easier to communicate with them. Either way, things are turning a new leaf for the better you just need to keep moving forward

In regards to work and economics, you are stronger and more determined also feel a shift in the energies on how you can move forward. You are ready to take the day by storm with logical reasoning in mind. Your thoughts, plans and actions are now more structured and you are prepared to do what it takes. Listen to your intuition when in doubt.

Legg igjen en kommentar