Dagens Tarot Kort Søndag 15 August 2021

Keiseren og dronningen av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag handler det om å finne balansen. Ikke vær så hard mot deg selv hvis ikke alt går etter planen. Ikke alt vil endre seg og forbedre seg på en dag. Det vil ta litt tid og engasjement. Du må være litt realistisk, kanskje det du klarte å oppnå i går ikke akkurat er mulig i dag, og det er ok. Bare ikke si ting som ikke vil fortsette å motivere deg. Noen ganger må vi bare avskrive ting. At det ikke var meningen at det skulle skje i dag og fokusere på det som er.

Når det gjelder kjærlighet, håper du kanskje at ting var annerledes. Du ble fortalt hele denne store planen som skulle ha funnet sted allerede. Noen ganger er det ok å vente litt lenger, ingenting skjer egentlig når vi vil det, men alt skjer når det skal.

Når det gjelder din økonomiske eller økonomiske situasjon, er det viktig å fokusere på språket du bruker, ikke bare med alle andre, men også deg selv. Du burde si ting for å motivere deg selv, ikke ting for å få deg ned og føle deg verdiløs.

Emperor and queen of swords

Today is about finding the balance. Don't be so hard on yourself if not everything goes to plan. Not everything will change and improve in one day. It will take some time and dedication. You need to be a bit realistic, maybe what you managed to accomplish yesterday isn't exactly possible today, and that ok. Just don't say things that will just keep unmotivating you. Sometimes we just have to write things off. That it wasn't meant to happen today and focus on what is.

When it comes to love, maybe you hoped things were different. You were told this whole big plan that should have taken place already. Sometimes it's ok to wait a bit longer nothing really happens when we want it to, as everything happens when it should.

When it comes to your financial or economical situation it's important to focus on the language you use, not just with everyone else but also yourself. You should be saying things to motivate yourself, not things to bring you down and feel worthless.

Legg igjen en kommentar