Dagens Tarot Kort Torsdag 12 August 2021

Djevelen og syv av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag handler alt om overlevelsen din. Hvordan du kan bli i noe du ville forlate, bare for å overleve. Det kan skyldes familie, økonomiske situasjoner eller kanskje du bare ikke vil være alene. Uansett årsak er det ingen unnskyldning for å bli, for da lar du deg styre av frykt. Noen ganger må vi akseptere situasjonen for hva den er, og det kan bety å komme seg ut av den. På tide å forberede deg på å legge igjen gamle tanker og ideer.

Når det gjelder kjærlighet, når kjærligheten eller gnisten ikke lenger er der, slutt å lage unnskyldninger for å bli. Hvis du ikke kan gjøre en forskjell og ingenting kommer til å endre seg, må du mentalt bestemme deg for at du drar. Ikke bruke tiden din på det som ikke går noen vei. Det er vanskelig å klare det alene, men tenk deg et øyeblikk at det kan gjøre livet ditt bare 1% bedre, ville du ikke gjort det. Hvis du leter etter kjærlighet, må du slutte å si at det ikke er noen der ute for meg. Jeg vil alltid være alene da det ikke er sant, det er frykten for avvisning og å bli såret som snakker til deg.

Når det gjelder jobb og penger, er dette tiden for deg å virkelig øke trykket. Er du syk av livet ditt, og deretter gå mentalt bort fra det, bestem deg for at du i dag starter på det livet du vil. Ikke føl på om du noen gang vil lykkes, ikke med den mentaliteten da vil du ikke. Fokuser på hvordan du kan gjøre deg selv 1% bedre hver dag. Dette er ikke en maraton, det er ditt liv. Forlat det som ikke lenger tjener en hensikt og fokusere på det som gjør det.

Devil and seven of swords

Today is all about your suvival. How you might stay in something that you want to leave in order to survive. It could be due to family, financial situations or maybe you just don't want to be alone. Whatever the reason might be its no excuse to stay, then your letting yourself be ruled by fear. Sometimes we have to accept the situation for what it is and that might mean to get out of it. Time to prepare yourself to leave old thoughts and ideas behind.

In regards to love, once the love or spark is no longer there stop making excuses to stay. If you can't make a difference and nothing is going to change then you need to mentally decided that your leaving. Don't start waisting your time. It's tough to go at it alone but just imagine for a second that it could make your life just 1% better wouldn't you do it. If your looking for love you need to stop saying there is no one out there for me. I will always be alone as thats not true, its your fear of rejection and getting hurt talking.

In regards to work and money this is the time for you to really step it up. Sick of your life, then mentally walk away from it decided that today you start on the life you want. Don't feel like you will ever succeed, not with that mentality you won't. Focus on how you can make yourself 1% better everyday. This isn't a race its your life. Leave what no longer serves a purpose and focus on what does.

Legg igjen en kommentar