Dagens Tarot Kort Onsdag 11 August 2021

Skjebnehjulet og fire av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag handler det om å forstå forskjellen når det kommer til å ville ta en pause og trenge å ta en pause. Det jeg mener med dette er at når ting er vanskelig, forvirrende og egentlig ikke går som du vil at det skal gå , så er det lett å bare gjemme seg bort og ønske en bedre dag. Dette er tiden da du ikke skal gi opp, da det kan føre til flere problemer og ingen løsninger. Så er det situasjoner der du overarbeider deg selv, over å analysere alt og alt blir en stor uklarhet, ja da du må ta en pause.

Når det gjelder kjærlighet, er det viktig å ha litt egentid og en tid til å være sammen. Ikke sitt oppå hverandre, men ikke isoler deg selv. Noen timer eller en dag er sunt, men ikke lenger, for da kan du skape et gap der det ikke trenger å være en, med mindre du er i en dårlig situasjon og en lengre pause er akkurat det du trenger. Aldri løp vekk, men gi deg selv tid til å tenke klart og rimelig.

Når det gjelder jobb og din økonomiske situasjon. I dag er ikke dagen for deg å stoppe. Uansett hvor tøffe ting blir eller hvor mange problemer som oppstår, er det bare å jobbe på for å finne løsninger. Bruk et minutt på å tenke klart, men ikke for lenge, slik at du begynner å overanalysere og bli stillestående

Wheel of fortune and four of swords

Today is about understanding the difference when it comes to wanting to take a break and needing to take a break. What I mean by this is when things are hard, confusing and not really going how you want them to its easy to want to just hide away and wish for a better day. This is the time when you shouldnt give up as hiding could cause more problems and no solutions. Then there's situations when your over working yourself, over analysing everything and it all becomes a big blur and that's when you need to take a break.

When it comes to love it's important to have some you time, as well as time together. Don't sit ontop of eachother but also don't isolate yourself. A few hours or a day is healthy any thing longer and you could be creating a gap where there needn't be one, unless your in a bad situation and a longer break is exactly what you need. Never run away but always give yourself time to think clearly and reasonably.

When it comes to work and your financial situation. Today is not the day for you to stop. No matter how hard things become or how many problems arise only way you will find solutions is by pushing through. Take a minute to think clearly but not to long so you start overanalysing and become stagnant

Legg igjen en kommentar