Dagens Tarot Kort Tirsdag 10 August 2021

Hengte mannen og fem av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag handler det om å bevege seg ut av boblen din. Begynn å se på livet ditt som en helhet, ikke del det i segmenter. Du er på en måte komfortabel med vanskelighetene, da det er alt du har hatt i lang tid. Bare fordi du kjenner den følelsen betyr det ikke at du bør beholde den. Denne følelsen er det som stopper deg fra suksess. Å stoppe deg fra å ha det livet du alltid har drømt om. Slutt å bli offer for fortiden din og vær en kriger for fremtiden din.

Når det gjelder kjærlighet, stopper dine tidligere fiaskoer deg. Smerten fra hjertesorgen lar deg ikke se potensial rundt deg. Ja, du har blitt såret og ja, det er vanskelig å gi slipp på dette traumet, men det er på tide å ta et skritt tilbake og bli litt ukonfortabel. Kjærlighet kan komme, du må slippe denne følelsen av at alle skader deg og at du ikke klarer å gå videre.

Når det gjelder arbeid eller økonomien, er det i utgangspunktet det samme som kjærlighet. Du begrenser potensialet ditt på grunn av tidligere følelser og fiaskoer. Fortiden din trenger ikke å gjenta seg selv, så slutte å føle det som om det vil gjøre det. Følelsene dine dedikerer fremtiden din, og på grunn av dette kan du ikke se potensialer. Uansett om du har en ny jobb, vil det fortsatt ende dårlig hvis du ikke begynner å leve i nåtiden og aksepterer at før fungerte det ikke, men nå vil det gjøre det.

 

Hanged man and five of cups

Today is all about moving out of your bubble. Start to see your life as a whole don't divide it into segments. You are in a way comfortable with the struggle as it's all you have to know for a very long time. Just because you know the feeling doesn't mean you should keep it. This feeling is what's stopping you from success. Stopping you from having the life you have always dreamed of. Stop being a victim of your past and be a warrior of your future.
In regards to love, your past failures are stopping you. The pain of heartache is not letting you see potential around you. Yes, you have been hurt and yes it's hard to let go of this trauma but it's time to take a step back and get a bit uncomfortable. Love can come put you have to release this feeling of everyone hurting you and not being able to move forward.
In regards to work or economy, it's basically the same as love. You are limiting your potential due to past feelings and failures. Your past does not need to repeat itself so stop feeling as if it will. Your emotions are dedicating your future and because of this, you are then not able to see potentials. No matter if you have a new job it will still end badly unless you start living in the present and accept that before it didn't work but now it will.

Legg igjen en kommentar