Dagens Tarot Kort Søndag 8 August 2021

Vognen og ti av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Uansett om det er en fridag eller du ikke har lyst til det, bør du fortsatt jobbe for drømmene dine. Jobbe med ditt selvbilde, jobbe med kjærlighet til deg selv, jobbe med virksomheten din. Det handler om å gjøre handlingen for å få det du ønsker. Motivasjon vil ikke alltid være til stede, men jo mer du gjør jo mer vil du føle deg motivert til å gjøre. Ikke ta en pause fra å forbedre 1%, det betyr ikke at du jobber hele dagen men bare med små biter for å holde deg på sporet med hvor du vil være. Du vil holde blodet pumpende og kroppen i bevegelse. Vær produktiv og ha det gøy med det. Be de nærmeste du har rundt deg om å holde deg motivert. Hvis du leter etter kjærligheten, kan du finne det. Å sitte hjemme eller i hagen vil ikke tiltrekke deg den du vil ha. Som vi sier ingen arbeid ingen lek. Elsker arbeidet du gjør. Uansett hvor vanskelig, kan du velge hvor hardt det skal være.

 

Chariot and ten pentacles

No matter if its a day off or your not really feeling up to it, you should still work for your dreams. Work on your self asteem, work on your self love, work on your business. It's all about doing the action to bring about what it is you want. Motivation won't always be present but the more you do the more you will feel motivated to do. Don't take a break from improving that 1% doesn't mean working all day just small litte snipets to keep you on track with where you want to be. You wanna keep that blood pumping and body moving. Be productive and have fun with it. Ask the loved ones you have around you to keep you motivated. If your looking for love go out there to find it. Sitting at home or in the garden won't attract the one you want. Like we say no work no play. Love the work you do so. No matter how hard, you can chose your hard.

Legg igjen en kommentar