Dagens Tarot Kort Lørdag 7 August 2021

Keiserinnen og tre av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

Det er på tide for deg nå hva vil du velge skal du fokusere på fortiden din eller fokusere på din nåtid og din fremtid. Du må bestemme deg uansett hvor skadet du har vært eller alle hindringene og problemene som har vært tilstede hvis du ønsker at de ikke skal gjenta seg. Du må være klar til å gå videre fordi det vi tenker på får vi til. Jo mer fokus du har på hjertesorgen, jo mer vil du oppleve det i fremtiden. Det samme gjelder problemer med kolleger eller virksomhet. Hvis du bare fokuserer på de negative erfaringene du har og du lar det definere deg, så er det alt du vil få. Du er skaperen av ditt eget liv, så du må begynne med å lage de riktige tingene slik at du ikke trenger å fortsette å lide slik og stresse deg ut uten grunn.

 

Empress and three of swords

It's time now for you to choose whether you are going to focus on your past or focus on your present and your future. You need to decide no matter how hurt you have been or the obstacles and problems that have been present if you wish for them to repeat themselves. You need to be ready to move on because what we think about we bring about. The more focus you have on the heartache, the more you will experience it in the future. The same goes for problems with colleagues or business. If your sole focus is on the negative experiences you have and you let that define you, then that is all you will keep getting. You are the creator of your own life, so you need to start by creating the right things so that you don't have to keep suffering like this and stressing yourself out for no reason.

Legg igjen en kommentar