Dagens Tarot Kort Onsdag 4 August 2021

Magikeren og ni av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Du har satt deg mål, og nå har du oppnådd noen av dem. Vær stolt av deg selv og klapp deg selv på skulderen, men ikke bruk dette som en unnskyldning for å ta en pause fordi du har oppnådd noe. Bruk dette som en brann for å holde deg motivert og strebe etter mer. Hvis du tenker på kjærlighet, er det det samme som innen personlig utvikling og arbeid. Du må se på de positive øyeblikkene du har hatt og tiltrekke deg flere av dem. Kanskje personen du var med før ikke var den rette for deg, men den neste kan være det. Husk at du tiltrekker deg det du føler og tenker på, så tiltrekk deg det livet du ønsker.

 

Magician and nine of pentacles

You have set goals, and now you have achieved some of them. Be proud of yourself and pat yourself on the back, but don't use this as an excuse to take a break because you have achieved something. Use this as a fire to keep yourself motivated and striving for more. If you're thinking about love, it is the same as within personal development and work. You need to look at the positive moments you have had and attract more of them. Maybe the person at that time wasn't the right one for you, but the next one can be. Remember you attract what you feel and think about, so attract the life that you want.

Legg igjen en kommentar