Dagens Tarot Kort Tirsdag 3 August 2021

Døden og to beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag handler det om å fjerne partnerskap som ikke lengere fungerer. Kanskje det er på tide å se på forholdet ditt, spesielt når det gjelder kjærlighet. Er du lykkelig, har du balansen i deg? Alt dette er viktige spørsmål å stille deg selv, ettersom det ikke er noe poeng i å være i noe som ikke lenger gjør deg glad. Når dette er sakt så er du i stand til å endre eller fjerne hva det er som gjør deg følelsesmessig ulykkelig. Det samme gjelder arbeid eller virksomhet. Du kan alltid gjøre en endring du trenger ikke å bli hvis du ikke vil. Kanskje det er et partnerskap som ikke lenger fungerer, eller kanskje det er en jobb du ikke lenger liker. I dag kan du føle et press på å gjøre disse endringene, slik at du kan få den følelsesmessig stabiliteten.

 

Death and two of cups

Today is about removing the partnership that no longer works. Maybe it's time to look at your relationship especially when it comes to love. Are you happy, is there a balance within you? All these are important questions to ask yourself as there's no point in staying in something that no longer makes you happy. With this said your able to change or remove what it is that makes you emotionally unhappy. Same goes for work or business. You can always make a change you don't need to stay if you don't want to. Maybe it's a partnership that is no longer working, or maybe it's a job you no longer like. Today gives you a push to make these changes, so that you can have emotional stability.

Legg igjen en kommentar