Dagens Tarot Kort Søndag 1 August 2021

Verden og dronningen av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag handler det om å se mulighetene rundt deg. Det handler om å vite at verden er full av uendelige muligheter og alt du trenger å gjøre er å innse at de er der. Du bør alltid la det påvirke din beslutning og følge ditt instinkt.
Det handler mer om å ta en beregnet beslutning basert på logikk, ikke for mange følelser. Kanskje du vil starte noe nytt, tenk på hvordan det ville påvirke livet ditt og fra det om du skulle eller ikke. Det samme gjelder hvis du tenker på kjærlighet. Kjærlighet er rundt deg, men er du klar for det? Kanskje det er på tide å være sannferdig overfor deg selv og si nei, jeg er ikke klar. Å innrømme at du ikke er det betyr ikke at du ikke kan få det, bare at du vet at du må jobbe med det. Det samme gjelder arbeid og virksomhet. Vær stolt over å si at jeg ikke aner, men jeg vil finne en løsning, eller ikke sikker på hvordan, men hvor det er en vilje er det en måte. Bruk logikken din og tankene dine til å hjelpe deg med å forbedre dine følelser. Lag en plan eller en rutine og start noe du kan holde deg til.

 

The world and queen of swords

Today is all about seeing the possibilities that are present around you. It's about knowing that the world is full of infinite opportunities and all you have to do is realise they are there. Today isn't so much about following your heart's desire you should always let that influence your decision anyways. It's more about making a calculated decision based on logic, not too many emotions. Maybe you want to start something new think about how that would affect your life and from that if you should or not. The same goes for if you're thinking about love. Love is all around you but are you ready for it. Maybe it's time to be truthful to yourself and say no I'm not ready. Admitting you're not doesn't mean you can't have it, just means you know you need to work on it. The same goes for work and business. Be proud to say I have no idea, but I will find a solution, or not sure how, but where there is a will there is a way. Use your logic and your mind to help you improve in the areas your feelings cant. Making a plan or a routine and starting something that you can stick to.

Legg igjen en kommentar