Dagens Tarot Kort Fredag 30 Juli 2021

Vognen og ridderen av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag er en dag hvor du trenger å fokusere på de positive bevegelsene rundt deg. Når du snakker med folk, prøv å nevne hva som er bra i livet ditt og hva du jobber mot, i stedet for alle negativitetene og hva som ikke fungerer for deg. Husk at når du begynner å snakke høyt, så betyr det at du begynner å skape det du sier. Så negativitet vil etter hvert skape flere problemer og tvil. I dag er en dag for handling, men den rette typen handling. Vær flink med hvordan du strukturer dagen slik at du kan gjøre det negative til positivt. Gå mot målene dine med en rolig tilnærming til planen du har laget. Ikke la tankene stoppe deg. Du er på randen til å oppdage hvem du virkelig er, og hva det er du virkelig vil ha.

 

Chariot and knight of swords

Today is a day where you need to focus on the positive movements around you. When you talk to people try to mention what's good in your life and what your working towards, instead of all the negativities and what isn't working for you. Remember once you start talking out loud, that means then that you are starting to create what you say. So negativity will eventually create more problems and doubts. Today is a day for action taking, but the right kind of action. Be clever about how you structure your day so that you can turn the negatives into positives. Move towards your goals in a cool and calm matter following some sort of plan that you have made. Don't let your thoughts stop you. You are on the verge of discovering who you really are and what it is you really want.

Legg igjen en kommentar