Dagens Tarot Kort Lørdag 24 Juli 2021

Eremitten og seks av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag er en påminnelse om at det er OK å gi slipp på arrene dine og slutte å gjemme deg. Du trenger ikke å isolere deg lenger på grunn av tidligere traumer. Enten det er at du har et knust hjertet, mistet virksomheten eller jobben eller en enda dypere og mer emosjonell traumatisk opplevelse da du var yngre. Det er på tide å se at du ikke er den samme personen du var, du er nå uknuselig. Du overlevde hva det enn var som skjedde med deg, og på slutten av det har det også gjort deg sterkere, ikke glem det. Ja, det vil være dager hvor du blir påminnet om hva som skjedde, og det kan være vanskelig å se hvordan du noen gang vil la det gå, men til slutt vil du gjøre det. I dag er det en erkjennelse at det er OK å si at jeg ble skadet, men at jeg ikke lenger føler det så sterkt. Du er ikke lenger i den situasjonen, og du vil ikke være det, hvorfor bærer du smertene med deg. Aksepter at du kanskje er klar til å slippe den i det minste en stor del av det i dag. Så omgi deg med positivitet for å oppmuntre deg til å gå videre. Du har klarer dette.

 

Hermit and six of cups

Today Is a reminder that it's OK to let go of your scars and stop hiding. You don't need to isolate yourself anymore due to past trauma. Whether it be that you've had your heart broken, lost your business or job or an even deeper more emotional traumatic experience when you were younger. It's time to see that your not that same person you where back then, you are unbreakable. You survived whatever it is that happened to you and at the end of it has also made you stronger don't forget that. Yes there will be days where you are reminded of what happened and it can be hard to see how you will ever let it go, but at the end you will. Today is a realisation that it's OK to say I was hurt but that I no longer feel it. You are no longer in that situation neither will you be so why carry the pain with you. Acept that you might be ready to release it atleast a big chunk today. So surround yourself with positivity to encourage you to move forward. You got this.

Legg igjen en kommentar