Dagens Tarot Kort Onsdag 21 Juli 2021

Månen og to beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Dagens kort minner oss om at det er viktig å være hyggelig mot andre, men viktigst er oss selv. Det betyr at for at det skal bli balanse i livet ditt, og for at ting skal gå slik du vil at det skal, må du stole på deg selv og behandle deg selv mye bedre. Så hvis noe føles rart eller høres ut som det er for bra til kunne være sant, så lytt til intuisjonen din og la den veilede deg. Mesteparten av tiden lurer vi oss selv til å tro at det som er (eller hvem som er for den saks skyld) rett foran oss kan endre seg og vil endre seg. Ja, alle kan endre seg, men alle må gjøre det på sine egne vilkår, ikke når du vil at de skal. Slutt å jage etter ting som må fikses, og fiks det du allerede har som kan være ødelagt eller holder på å bli ødelagdt. Det du ser er hva du får, så ikke gjør deg blind for sannheten. Ikke vær så hard mot deg selv heller, du er ikke perfekte ingen er eller vil være det. Vi gjør alle feil som er den beste delen i livet, da får vi lære av dem. Så bruk i dag for å finne balansen din og stol på deg selv fremfor alt annet. Vit at du i ditt hjerte vet sannheten, og at du følger den. Husk at ingenting i livet kan fungere skikkelig uten balanse.

 

Moon and two of cups

Todays cards remind us that its important to be nice to others but most importantly ourselves. This means that in order for there to be balance in your life, and for things to go the way you want them to, you need to trust yourself and treat you better. So if something feels off or sounds to good to be true, listen to your intuition and let it guide you. Most of the time we trick ourselves into believing that what is (or who is for that matter) right in front of us can change and will change. Yes everyone can change but everyone has to do it on their own terms not when you want them to. Stop chasing things that need to get fixed and fix what you already have that might be broken or breaking. What you see is what you get so don't blind yourself to the truth. Don't be so hard on yourself either, your not perfect no one is or ever will be. We all make mistakes that's the best part about life as then we get to learn from them. So use today to find your balance and trust yourself above all else. Know that in your heart you know the truth and you follow it. Remember nothing in life can function properly without balance.

Legg igjen en kommentar