Dagens Tarot Kort Mandag 19 Juli 2021

Styrken og pasjen av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag er en dag som du skal stole på følelsene og instinktene dine. I dag er dagen som kan hjelpe deg med å ta de neste skrittene du vil ta og det vil vise seg på en veldig positiv måte. Når noe føles bra, tro at det er bra, ikke begynn å tvile. Dette er en ny følelsesmessig start,  alt, men mest med deg selv. Som når du føler deg bra blir alt rundt deg naturlig mer positivt. Bruk dagen i dag til å fullføre noe eller gjør noe du ikke ville være i stand til å gjøre på en dag du føler deg nede. Slik at du i fremtiden kan bruke dagen i dag som en oppmuntring og en påminnelse om at du kan gjøre det og ingen kan stoppe deg.

 

Strength and page of cups

Today is a day to trust your emotions and your instincts. Today is the day that can help you take the next steps you want to take and in a positive way none the less. When something feels good believe that it is good, don't start douting. This is a new emotional start, one within everything but mostly with yourself. As when you feel good everything around you becomes naturally more positive. Use a day like today to complete something or do something you wouldn't be able to do on a down day. So that in the future you can use today as an encouragement and a reminder that you can do it and no one can stop you.

Legg igjen en kommentar