Dagens Tarot Kort Søndag 18 Juli 2021

Vognen og seks av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

Nå skal du feire dine små gevinster, men ikke la dem gå deg til hodet. Bruk dem som oppmuntring til å fortsette til neste lille seier. Dette kan være noe så ubetydelig som å fullføre hagearbeidet, snakke med en ny person og åpne opp mer sosialt. Det trenger ikke være noen store ting, men det kan imidlertid ha en stor innvirkning på livet ditt. I dag handler det om bevegelse, så gå ut og gjør noe. Hvis du har startet noe, fullfør det. Hvis du vil starte noe nytt, uansett hva det måtte være, må du sørge for at du ikke legger noe annet vekk. Ikke vær redd for å feire at du klarte å fullføre noe. Det er tross alt det livet handler om, vi lærer av feilene våre, vi går ut og får nye til å prøve igjen og igjen til vi kommer dit vi skal. Dette er mentaliteten og handlingen du trenger for å implementere i dag, gå ut og få det gjort og vær stolt av deg selv når du gjør det. Alt som er gjort i dag betyr nye muligheter i morgen.

 

Chariot and six of wands

Celebrate your small wins, but also don't let them get to your head. Use them as encouragement to keep going for the next small win. This could be something so insignificant as completing your gardening, speaking to a new person and opening up more socially. It doesn't have to be a huge thing, but it can have a huge effect on your life however. Today is about movement, so go out there and do it. If you have started something finish it. If you want to start something new whatever it may be, make sure you are not putting off something else. Don't be afraid of celebrating that you managed to complete something. After all, that's what life is all about we learn from our mistakes but we go out and make new ones try again and again until we get there. This is the mentality and action you need to implement today, go out there and get it done and be proud of yourself when you do. Everything done today means new opportunities tomorrow.

Legg igjen en kommentar