Dagens Tarot Kort Lørdag 17 Juli 2021

Narren og åtte av myter - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag handler det om å ta en ny retning, det kan føles som en stor risiko, men det har muligheten til å vise reelle resultater. Ta sjanser når det gjelder hva du vil i livet. Det er et ordtak, arbeid hardt og få ingenting, men jobb smart og få alt. Det handler ikke alltid om hvor hardt du jobber eller hvor mye du vil ha noe, det handler mer om hvordan du faktisk gjør det. Blir du produktiv, eller sitter du bare og gjør det samme om og om igjen og håper på nye resultater. Uansett hva vi ønsker i livet så starter det med oss selv. Hva det betyr, blir tydelig i tankene dine hvor du vil gå også jobber du deg bakover derfra. Når du har en plan, kan du begynne å legge inn arbeidet,ved å følge de enkle trinnene du lagt for deg selv. Fokuser på reisen ikke så mye på sluttmålet. Du kan bli lammet av hvordan du faktisk skal oppnå det og deretter miste total fokus.

 

Fool and eight of pentacles

Today is about taking a new direction, it might feel like a big risk but it has the opportunity of showing real results. Take chances when it comes to what you want in life. There's a saying work hard and get nothing, but work smart and get everything. Its not always about how hard you work or how much you want something its more about how you actually go about doing it. Are you being productive or are you just sitting there doing the same thing over and over again hoping for new results. Whatever it is that we want in life starts with us. What that means is get clear in your mind where you want to go and work backwards from there. When you have a plan set then you can start putting in the work, but following the simple steps you have laid our for yourself. Focus on the journey not so much on the end goal. You might become paralyzed in how you are actually going to accomplish it and then loose total focus.

Legg igjen en kommentar