Dagens Tarot Kort Fredag 16 Juli 2021

Magikeren og to av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

I livet kan du velge å være mindre, eller du kan velge å være mer. Det jeg mener med dette er at vi alle har et stort potensial i oss, men de fleste av oss slipper det aldri ut på grunn av selvdestruksjons tanker og trosretninger. Så i dag gir det deg muligheten til å fjerne disse trosystemene og tankene en gang for alle. Skriv dem ned, skrik dem ut, brenn papir, uansett hvordan du gjør det. Du er ment for så mye mer, så slutt å spille liten og begynne å leve til ditt fulle potensiale. Du har alt du trenger, ettersom alt du trenger er deg selv så bruk det. Vet at i hver situasjon fortjener du det beste, og at du også kan ha det. Husk at det er deg som bestemmer hvordan du lar andre mennesker behandle deg inkludert deg selv. Enten det er kjærlighet, jobb, virksomhet, egenutvikling, venner eller familie, nøyer deg ikke med mindre enn det du vet du burde få. Begynn å elske livet du lever.

 

Magician and two of swords

In life you can choose to be less or you can chose to be more. What i mean by this is we all have grate potential within us but most of us never let it out due to self destruction thoughts and beliefs. So today gives you the opportunity to remove these beliefs and thoughts once and for all. Write them down, scream them out, burn paper, whatever your method do it. You are meant for so much more stop playing small and start living to your full potential. You have everything you need, as all you need is yourself so use it. Know that in every situation you deserve the best and that you can have it also. Remember it's you that decides how you allow other people to treat you including yourself. Whether it be love, work, business, self development, friends or family don't settle for less than what you know you should be getting. Start loving the life you live.

Legg igjen en kommentar