Dagens Tarot Kort Torsdag 15 Juli 2021

Døden og ti av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Endring er en viktig del av livet vårt. Noen ganger vet vi at det kommer, og vi er forberedt, og noen ganger så er vi ikke det, og da kommer det bare plutselig. Uansett hvilken type endring dette vil være for deg, er det en nødvendighet. Dette kan være en endring i hvordan du bruker pengene dine, eller hvordan du tjener pengene dine. Eller kanskje en endring i forholdet ditt til din sikkerhet. Dette kan være både økonomisk og familieorientert. Se på hvordan ting har vært og se hvor endringen må implementeres. Kanskje du har fortalt deg selv at ingenting noensinne kan endres eller aldri vil. Vel i dag viser deg at det er feil. Omfavne denne nye begynnelsen og implementer virkelig det du lærer av den. Ikke vær redd for noe nytt, siden alt det betyr er starten på et nytt kapittel i livet ditt

 

Death and ten of pentacles

Change is an important part of our life. Sometimes we know its coming and we are prepared and sometimes we don't and it just appears suddenly. No matter what type of change this will be for you it's a necessity. This might be a change in how you spend your money, or how you earn your money. Or maybe a change in your relationship to your security. This can be both financial and family orientated. Look at how things have been and see where the change needs to be implemented. Maybe you have been telling yourself nothing can ever change or never will. Well today proves you wrong. Embrace this new beginning and really implement what it is you learn from it. Don't be afraid for something new as all it means is the starting of a new chapter in your life

Legg igjen en kommentar