Dagens Tarot Kort Onsdag 14 Juli 2021

 

Måtehold og to av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

Ofte i livet vil det komme opp valg vi må ta, og vi må velge mellom venstre eller høyre. Hvordan vi mener livet vårt skal være og hvordan det egentlig er. Husk at dette er ditt valg hva du vil at du kan få til ved å ta den rette handlingen. Hvis ikke, vil du ha tatt feil handling som får deg til å gå rundt i sirkler til du finner veien ut. I dag fremheves dette som en actionfylt dag. Du bestemmer deg, og du gjør det. Du får det til, du tror på deg selv bare litt mer. Ny kjærlighet er i nærheten. Neste trinn i forholdet så er det perfekt tid for det. Ny virksomhet ja får det til å skje Ny jobb eller forfremmelse er på vei for deg. Det kommer til å bli en veldig positiv dag om du føler det eller ikke, bare forskjellen er hvor mye du vil ha det. Hvor mye tror du på muligheten. Hvor negativ er den stemmen inni deg. Det er OK å ta kontroll over den litt stemmen og fortelle det å holde kjeft mens du vet at du er på rett vei, og bare en som kan stoppe deg er deg selv.

 

Temperance and two of wands

In life we come across choices, choosing between left or right. How we believe our life should be and how it really is. Remember that this is your choice what you want you can make happen by taking the right kind of action. If not then you will be taking the wrong kind of action making you go round in circles until you find your path. Today highlights this as its an action filled day. You decide and you do. You make it happen, you believe in yourself just that little bit more. New love its near by. Next step in the relationship perfect time for it. New business yes make it happen New job or promotion its on the way for you. It's going to be a very positive day whether you feel it or not, only difference is how much do you want it. How much do you believe in the possibility. How negative is that voice inside you. Its OK to take control over it and tell it to shut up as you know you are on the right path, and only one that can stop you is yourself.

Legg igjen en kommentar