Dagens Tarot Kort Mandag 12 Juli 2021

 

De Elskede og ridderen av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

Noen ganger beveger ting seg ikke så raskt som du vil ha dem til, og det kan til slutt gjøre deg veldig usikker på resultatet. Det betyr imidlertid ikke at det ikke vil skje, eller at du ikke finner en måte, betyr bare at ikke alt skjer slik vi vil ha det. I dag handler det om å finne det som stopper deg, finne det som står midt mellom hvor du er nå og hvor du vil være, eller hvordan du vil at livet ditt skal være. Det handler om å være en problemløser i stedet for en skaper. Ikke stikk hodet i sanden og håper at ting vil endre seg, men ikke løp til neste prosjekt, person eller ting, da det vil heller ikke hjelpe. Hvis du tenker på utroskap, vil en ny person som kommer inn når du ikke er ferdig med det gamle, aldri vare. Når det gjelder jobb eller virksomhet som klager over, vil ikke ønske og manifestering uten handling gi noe resultat. Du må holde deg der du er og løse det. Det finnes alltid en løsning på alle problemer

 

Lovers and knight of wands

Sometimes things don't move as quick as you want them to and that can eventually make you very uncertain about the outcome. It doesn't however mean it won't happen or that you won't find a way just means not everything happens the way we want it to. Today is about finding what is stopping you, finding what is stood in the middle between where you are now and where you want to be or how you want your life to be. It's about being a problem solver instead of a creator. Don't stick your head in the sand and hope that things will change, but also don't run to the next project, person or things as that won't help either. If your thinking about love cheating won't bring the spark back, a new person entering when your not done with the old will never last. When it comes to work or business complaining, wishing and manifesting with no action will yield no result. You need to stay where you are and solve it. There is always a solution to every problem

Legg igjen en kommentar