Dagens Tarot Kort Torsdag 8 Juli 2021

 

Hengte mannen og to av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Uansett om det går bra eller dårlig i livet, så blir vi komfortable i situasjonen. Dette betyr at vi også skaper dårlige vaner for å holde oss i disse komfortable situasjonene. I dag handler det om å finne en balanse for å komme ut av den. Du vil ikke finne kjærlighet ved å være alene eller i et dårlig forhold, du vil ikke lykkes ved å ikke gjøre det du burde gjøre. Uansett hva din destinasjon er, så må du kanskje bli ukomfortabel for å komme dit. Ikke prøv å endre alt over natten, da det bare vil stresse deg, og du vil ikke være i stand til å klare det. Start med å fokusere på en ting som vil være produktiv og gå derfra. Hvis det er kjærlighet, gå ut og møte nye mennesker eller bli med på et datingside. Hvis det er å gjøre med arbeid eller virksomhet, så vær produktiv. Hva er den eneste tingen du kan gjøre for å bli mer vellykket og gjøre det.

Hanged man and two of cups

In life, whether things are good or bad, we get comfortable. This means that we create bad habits to keep us in these comfy situations. Today is about finding a balance in order to get out of it. You won't find love by staying single or in a bad relationship, you won't be successful by not doing what you should be doing. Whatever you're destination maybe you need to get uncomfortable in order to get there. Don't try changing everything overnight as that will just stress you out and you won't be able to. Start by focusing on one thing that will be productive and go from there. If it's love go out meet new people or join a dating site. If it's to do with work or business then be productive. What is the one thing you could do in order to be more successful and do it.

Legg igjen en kommentar