Dagens Tarot Kort Tirsdag 6 Juli 2021

 

Vognen og to av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Når det gjelder vår økonomisk situasjon, så er det viktig å ha en plan. Mesteparten av tiden, når vi får betalt eller penger kommer inn, har vi egentlig ikke en plan vi bare bruker dem. Ja, du kan bruke penger på mat og ting du trenger, men dette er ikke alltid tilfelle. På grunn av den raske måten å bruke penger på, må du kanskje se på forholdet ditt til penger og økonomisk sikkerhet. Er det positivt, eller er det negativt? Blir du kvitt alt fordi du ikke føler deg verdig, eller hvordan er situasjonen? Du må finne balansen mellom det du trenger i dag og det du ikke trenger. Ja, unn deg selv en gang i blant, men ikke hver dag, da det da blir en tom belønning. Husk at det er viktig å ha en balanse innenfor alle områder av livet ditt, for hvis en ting ikke er fokusert på riktig, kan den kaste alt annet ut av balanse. Dette kan også referere til kjærlighet, se på hvilket forhold du har til en partner eller andre forhold, da kan du kansje se hva som stopper deg.

Chariot and two of pentacles

When it comes to our financial situations, it's important to have a plan. Most of the time, when we get paid or money comes in, we don't really have a plan we just tend to spend it. Yes, you might spend on food and things you need, but this is not always the case. Due to the quick way of spending, you might need to look at your relationship with money and financial security. Is it positive, or is it negative? Are you getting rid of it all because you don't feel worthy or what is the situation? You need to find the balance between what you need today and what you don't. Yes, treat yourself every once in a while, but not every day as that will then become an empty reward. Remember its important to do have a balance within all areas of your life, because if one thing isn't focused on properly then it can throw everything else out of balance. This can also refer to love, look at what relationship you have to love and relationships and maybe then you will see what is stopping you.

Legg igjen en kommentar