Dagens Tarot Kort Mandag 5 Juli 2021

Solen og syv av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag handler alt om din selvtillit. Bruk den til å tiltrekke deg den rette typen mennesker, og den rette typen omstendigheter. I livet vil vi alltid bli møtt med hindringer, men husk at det ikke er hindringen som er selve problemet, det er hvordan vi oppfatter dem og hva vi gjør med det. Så hvorfor ikke prøve å la ditt indre barn komme ut, da barnet aldri ser et hinder som noe som stopper dem. De aksepterer det som en utfordring, noe morsomt å overvinne. Halvparten av tiden er utfordringene du møter bare en skapelse av vårt eget gjøremål. Hvis du ikke er trygg, vil du skape situasjoner for å bevise for deg selv at du ikke er trygg. Så se på menneskene rundt deg og situasjonene, skaper du vanskeligheter fordi du ikke føler deg verdig.

Sun and seven of wands

Today is all about your confidence. Using it to attract the right kind of people, the right kind of circumstances. In life we will always be faced with obstacles but remember it's not the obstacle that is the problem itself, it is how we perceive it. So why not try letting your inner child out, as they never see an obstacle as something that stops them. They accept it like a challenge, something fun to overcome. Half the time the challenges that you face are only a creation of our own doing. If you're not confident then you will create situations to prove to yourself that you're not confident. So look at the people around you and the situations, are you creating blockades because you don't feel worthy?

Legg igjen en kommentar