Dagens Tarot Kort Lørdag 3 Juli 2021

Djevelen og pasjen av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Når nye emosjonelle begynnelser starter enten det er en situasjon eller en person som kommer inn i livet ditt, er det viktig å ikke bli avhengig. Hva dette betyr er at bare fordi noe er nytt og det føles bra i øyeblikket, betyr det ikke nødvendigvis at det trenger eller vil vare. Det kan være litt kortsiktig moro. Noe som tar deg litt ut av komfortsonen din. La oss unnslippe virkeligheten i noen dager. Men etter at dette er gjort, må du ikke henge fast i det, godta det for hva det var en kortsiktig ting. Vi holder ikke på fortiden, vi lar den gå. Ikke fest deg i en situasjon du ikke vil være i.

Devil and page of cups

When new emotional beginnings start whether it be a situation or a person entering your life, it's important not to get addicted. What this means to say is that just because something is new and it feels good in the moment doesn't necessarily mean it needs to or will last. It can be some short term fun. Something that takes you out of your comfort zone a bit. Let's you escape reality for a few days. But after this is done don't hang on to it accept it for what it was a short term thing. We don't hold on to the past we let it go. Don't get stuck in a situation you don't want to be in.

Legg igjen en kommentar