Dagens Tarot Kort Torsdag 1 Juli 2021

Eneboeren og seks av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

Det er viktig når du har gjort endringer i livet ditt, at du ikke faller tilbake til gamle vaner. Ting har blitt bedre, og du har begynt å føle deg tryggere. Likevel kan du i dag føle at du tar ett skritt fremover og fem tilbake. Dette er ikke nødvendigvis en fysisk bevegelse per si, men en mer mental, mer tankeprosessen din og det du sier høyt. Så i dag, vær forsiktig så du ikke slipper negative tanker inn, ikke utsett, fortsett. Ikke overanalyser situasjoner eller ting som folk sier stol på instinktene dine i stedet.

Hermit and six of swords

It's important when you have done changes in your life, to no fall back into old habits. Things have improved, and you have started to feel more secure. Nevertheless today you can feel as if your taking one step forward and five back. This isn't necessarily a physical movement per say, but more mental, more your thought process and what you say out loud. So today be careful not to let negative thoughts in, don't procrastinate, keep moving forward. Don't overanalyse situations or things that people say trust your instincts instead.

Legg igjen en kommentar